Problemen met nul-op-de-meter in Oostendam

Bij het verduurzamen van de Ridderkerkse huurwoningen is een belangrijke rol weggelegd voor Wooncompas. Verduurzamen draagt niet alleen bij aan een beter milieu, maar zorgt ook voor lagere woonlasten en meer woongenot.  

In de prestatieafspraken zijn afspraken gemaakt tussen de gemeente Ridderkerk, Wooncompas en bewonersraad Progressie die opkomt voor de belangen van de huurders. 

Veel huurders zijn na een verduurzaming tevreden. Maar soms gaan er zaken mis, zoals in de Tarwestraat in Oostendam. De PvdA Ridderkerk heeft hierover vorig jaar vragen gesteld aan het college. Daarop kwam het antwoord dat er inderdaad problemen waren. Maar dat het bij Wooncompas was nagevraagd en dat de problemen bijna waren opgelost.  

Vorige week spraken PvdA Ridderkerk en GroenLinks Ridderkerk met bewoners van de Tarwestraat. Het blijkt dat er bij vier ‘verduurzaamde’ woningen nog altijd sprake is van ernstige problemen. Het nieuwe systeem krijgt deze woningen niet verwarmd. Bovendien is het systeem lawaaiig en duur in gebruik. Om de kou te trotseren en om te voorkomen dat ze straks flink moeten bijbetalen, hebben de bewoners nu maar een elektrische kachel aangeschaft. Vervelend is dat Wooncompas en de aannemer niet lijken te weten hoe de problemen moeten worden opgelost. Nog vervelender is het dat ze niet meer reageren.  

Daarom gaan de samenwerkende partijen (opnieuw) schriftelijke vragen stellen aan het college. PvdA-fractievoorzitter Jeroen Rijsdijk: ‘Wij hebben het college gevraagd er bij Wooncompas op aan te dringen deze problemen snel op te lossen. En te zorgen dat bewoners hun geld terugkrijgen. Het systeem werkt al maanden niet, terwijl zij wel daarvoor betalen. Dat hoort zo niet.’