Lokaal

PvdA/GroenLinks Ridderkerk stelt vragen over ontvlechting BAR samenwerking

Ambtenaren in gemeentes Barendrecht, Ridderkerk en Albrandswaard werken vanuit een organisatie samen voor de drie gemeentes. De zogenaamde BAR organisatie. Juist door deze samenwerking werden kosten bespaard en was het mogelijk specialisten aan te trekken die voor drie gemeentes werken. 

In zowel Barendrecht als Ridderkerk is na de verkiezingen een bom gelegd onder deze samenwerking. De fracties van GROENLINKS en PvdA hebben in de drie gemeentes vragen gesteld aan het college.

“Om de samenwerking te beëindigen worden in alle drie de gemeentes rekening gehouden met miljoenen aan extra kosten, Daarnaast zijn drie losse organisaties duurder dan een gezamenlijke” aldus Björn Ros van PvdA/GROENLINKS Ridderkerk. “Het kan toch niet zo zijn dat de belastingen verhoogd moeten worden of heel fors bezuinigd gaat worden, alleen om een verkiezingsbelofte van 18PLUS Ridderkerk en Echt voor Barendrecht in te lossen”.

“Daarom stellen de fracties nu vragen aan het college in de drie gemeentes om inzicht in de kosten en de gevolgen voor inwoners en ondernemers. Er worden in de drie gemeenten diverse brieven en bijeenkomsten georganiseerd. Maar door de handen ineen te slaan willen de fracties van PvdA en GROENLINKS in de drie Bar gemeentes duidelijkheid krijgen.” geeft Björn Ros van PvdA/GROENLINKS Ridderkerk aan.

Vragen aan college Ridderkerk

In het Ridderkerkse coalitieakkoord van april 2022 staat: “Om de dienstverlening aan onze inwoners en ondernemers te verbeteren en de slagkracht te vergroten zetten we in op een doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie met op Ridderkerk gerichte medewerkers. De BAR-organisatie richt zich primair op bedrijfsvoering (zoals inkoop en werkgeverschap). Hiermee krijgen we meer grip op de lokale invulling van ons beleid. Bij de doorontwikkeling dient rekening gehouden te worden met het belang van de medewerkers van de BAR-organisatie. Snelheid en duidelijkheid zijn daarbij belangrijk.”

De fractie van PvdA/GroenLinks Ridderkerk heeft de volgende vragen:

  1. Wat is het voordeel voor Ridderkerk van de door u gewenste ontwikkeling om beleidstaken niet meer in BAR verband te organiseren? Ziet het college ook nadelen?
  2. Welke gevolgen heeft de ontvlechting voor onze inwoners? Wat gaan ze er concreet van merken? Wat wordt beter, wat wordt minder?
  3. Is het college tevreden met de ontvlechting van de BAR samenwerking zoals deze nu voorgesteld wordt en de gewenste snelheid.
  4. Welke gevolgen heeft de ontvlechting voor het beleid? Kunt u de kwaliteit van de stukken en beleid garanderen of verwacht u vertragingen?
  5. Welke consequenties heeft deze ontvlechting voor de lopende contracten met zorgpartijen in het sociaal domein? Kunnen de BAR-gemeenten de zorg voor hun inwoners wel blijven garanderen?
  6. Hoe denkt het college een aantrekkelijke werkgever te kunnen zijn voor de gemeente, mede gezien de krappe arbeidsmarkt?  Zijn er medewerkers die al aangegeven hebben te willen vertrekken of zijn vertrokken, zo ja hoeveel?
  7. Is het inmiddels al duidelijk hoe het proces van deze ontvlechting eruit komt te zien? 
  8. Welke financiële gevolgen zal deze ontvlechting naar verwachting hebben voor onze gemeente?
  9. Bent u bereid een nulmeting uit te voeren zodat extra kosten voor deze ontvlechting inzichtelijk worden? Vindt u de kosten voor deze door u gewenste ontwikkeling van ontvlechting in verhouding staan met de voordelen?