Lokaal

PvdA stelt vragen over verbouwing Lidl Bolnes

In een brief aan het college van burgemeester en wethouders heeft Jilles Soffree namens de PvdA schriftelijke vragen gesteld over de verbouwing van de Lidl in Bolnes. Nadat er drie bestemmingplannen zijn afgewezen door de gemeente, werd op 4 april een vergunning verleend voor de verbouw van de supermarkt. Het vierde plan kreeg wel een goedkeuring maar heeft de gemeente verzuimd een limiet te stellen aan de hoogte van de bouw.

Pas op 19 juni, tweeënhalve maand later, volgde een bestuurlijk overleg tussen gemeente en Lidl om te kijken of de plannen alsnog gewijzigd konden worden. De Pvda stelt dan ook de vraag of het niet logischer had geweest om dit overleg te laten plaatsvinden voor de afgifte van de vergunning. De partij wil ook weten welke mogelijke oplossingen er zijn besproken in dit overleg tussen de gemeente en de Lidl.

Overlast

Veel omwonenden waren niet op de hoogte gesteld van de verbouwing van de Lidl Bolnes. Zij ervaren nu veel overlast, zoals geluidsoverlast van de werkzaamheden. Daarbij wordt eind augustus het parkeerterrein volledig afgesloten. De PvdA komt op voor de omwonenden die ervan de dupe zijn en wil van het college weten hoe zij ervoor zorgen dat deze overlast binnen de perken blijft.