Raad van State zet licht op groen voor Driehoek

Er staat niets meer in de weg voor de realisatie van het bouwplan ‘Binnenrijk’ in Ridderkerk. De Raad van State heeft woensdagmorgen de bezwaren tegen het bestemmingsplan Driehoek-’t Zand verworpen.

Het plan hoeft niet te voorzien in extra parkeerplaatsen ten behoeve van het Vlietplein. De winkeliersvereniging en een vereniging van eigenaren claimden meer parkeerplaatsen op grond van een eerder raadsbesluit, waarmee was uitgesproken dat er 46 parkeerplaatsen voor het Vlietplein in de Driehoek zouden worden aangelegd. Dit zou ter compensatie zijn van parkeerplaatsen die aan de zijde van het winkelplein verloren waren gegaan door de bouw van appartementen en meer winkelruimte. Met het bestemmingsplan is hieraan voorbijgelopen.

Volgens de Raad van State hebben de bezwaarmakers terecht een beroep gedaan op het vertrouwensbeginsel. Toch zien de hoogste bestuursrechters geen aanleiding om het bestemmingsplan om die reden terug te verwijzen. “Het gaat hier om een uitlating die dateert uit 2007. De raad is na 2007 van inzicht gewijzigd. De raad is nu van mening dat het gebruik van de fiets als vervoermiddel moet worden gestimuleerd en dat het gebruik van de auto moet worden ontmoedigd” aldus de afdeling over het niet honoreren van gerechtvaardigde verwachtingen.

Op grotere afstand

Met de binnen de Driehoek getekende parkeerplaatsen leveren het Vlietplein nu dertien parkeerplaatsen in. Wel zijn deze plekken veel verder dan de begin dit jaar verwijderde tijdelijke parkeerplaatsen tegenover de sporthal. De bezwaren tegen de langere loopafstanden zijn evenmin door de Raad van State gehonoreerd.

“De afdeling overweegt dat de VvE en winkeliersvereniging terecht stellen dat een loopafstand van 600 meter een behoorlijke afstand is voor het doen van dagelijkse boodschappen. Er zijn echter ook twee parkeerterreinen in het plangebied die voorzien op een afstand van ongeveer 200 meter van het winkelcentrum.”

Deze parkeerplekken bieden links en rechts van de Driehoek 19 en 21 plaatsen. Dat er bijna 700 meter omgereden moet worden om bij de dichtstbij gelegen parkeervakken te komen vindt de Raad van State te verdedigen: “Gelet op de beperkte omrijdtijd heeft de raad zich in redelijkheid op dit standpunt kunnen stellen.”

Voor de projectontwikkelaar betekent de uitspraak dat er binnenkort begonnen kan worden met de geplande bouw. Binnen de Driehoek komen drie appartementengebouwen met daaraan gekoppelde eengezinswoningen. De drie complexen worden fasegewijs gerealiseerd. Als eerste verrijst “De Reide” met 36 appartementen en 15 eengezinswoningen, die allemaal zijn verkocht. Na de zomervakantie wordt gestart met de verkoop van “De Gere”, dat voorziet in 55 twee-, drie- en vierkamer appartementen. Het laatste blok wordt “De Reijer” met 27 eengezinswoningen in verschillende uitvoeringen.

Door: BAR Lokale Media, deze week te lezen in De Combinatie.