Lokaal

Raadsvragen over naamloze paden en wegen in Ridderkerk

In het vragenuur van de gemeenteraad van 23 mei 2024 vroeg de Partij van de Arbeid aandacht voor naamloze paadjes en weggetjes in Ridderkerk.

Arianne Ripmeester gaf aan dat er al eerder aandacht is gevraagd voor naamloze paden en weggetjes in de gemeente omdat de hulpdiensten lastiger naar een ongeval kunnen navigeren. In het vragenuurtje vraagt ze nu of deze paden en weggetjes ondertussen in kaart zijn gebracht en of deze ook al een naam hebben gekregen. Een voorbeeld hiervan is het pad dat van het Lancastermonument achterlangs Sursum Corda in Rijsoord loopt. Eind juni is hier weer een herdenking en het zou mooi zijn om dan het naambordje te onthullen.

Lancasterpad

Wethouder Peter Meij gaf aan dat er bij de algemene beschouwingen van afgelopen november ook aandacht voor is geweest. Toen is er toegezegd dat in het vierde kwartaal van dit jaar deze paden geïnventariseerd zouden worden. Deze zes paden zijn ondertussen in beeld gebracht. Voor de naamgeving van de paden moet nog een collegebesluit genomen worden en dat staat gepland voor 18 oktober. Naar alle waarschijnlijkheid zullen de paden een naam krijgen die verwijst naar de plek waar ze in de buurt liggen.

Zo ook het pad bij het Lancastermonument. Het is de bedoeling om dit het Lancasterpad te noemen.