Rechtszaak dreigt voor verkoop Capitulatiemuseum Ridderkerk Rijsoord

De gemeente Ridderkerk wil het schoolgebouw in Rijsoord waar in 1940 de capitulatie werd getekend vooral beschermen en toegankelijk houden voor bezoekers. Het bezit van het gebouw is daarvoor niet nodig.

Er zouden andere gegadigden zijn die niet alleen het schoolgebouw maar ook de woning en museuminventaris willen overnemen. ,,Als college vinden we verkoop aan een derde prima. Wij hechten niet aan het bezit van de school. De afgelopen 25 jaren hebben duidelijk gemaakt dat het historische gebouw op uitstekende wijze in stand gehouden kan worden zonder dat wij, de gemeente, eigenaar zijn. Het gaat er om dat dit schoolgebouw ook in de nabije en verdere toekomst behouden blijft en toegankelijk blijft voor bezoekers. Als de nieuwe eigenaar dat wil garanderen door een bepaling in de koopakte, dan werken we daar graag aan mee”, aldus wethouder Meij.

Zo’n bepaling in de akte, bijvoorbeeld een zogenoemd kettingbeding, zorgt ervoor dat de nieuwe eigenaar maar ook eigenaren daarna het gebouw in stand en toegankelijk zullen houden.

Op 8 april 2021 nam de gemeenteraad de ‘Motie Kettingbeding voormalig schoolgebouw’ aan.

De advocaat van de gemeente heeft de inhoud van de motie voorgelegd aan de advocaat van de huidige eigenaar, de heer Ad Los. De advocaat van de heer Ad Los heeft namens zijn cliënt kenbaar gemaakt niet op het voorstel in te willen gaan.

Inmiddels heeft de gemeente Ridderkerk een dagvaarding aangebracht. Op dit moment zijn zij in afwachting van een conclusie van antwoord van de wederpartij.

Nadat de gemeente Ridderkerk de conclusie van antwoord hebben ontvangen zal de rechtbank zich beraden of er een een zitting wordt ingepland of dat de zaak schriftelijk kan worden afgedaan. In veruit de meeste gevallen wordt er een zitting ingepland.