Reconstructie IJsselmondse Knoop start oktober 2021

In oktober 2021 start de reconstructie van de IJsselmondse Knoop. De reconstructie is nodig om de groeiende bedrijvigheid op Dutch Fresh Port en Cornelisland in goede banen te leiden. Om een vlotte bereikbaarheid te kunnen blijven garanderen, gaan we investeren in de doorstroming van het verkeer op de IJsselmondse Knoop.

Fietsers kunnen straks gebruikmaken van een vrije doorgang zonder gelijkvloerse kruisingen met gemotoriseerd wegverkeer. De reconstructie zorgt dus ook voor extra veiligheid. De aansluitingen Verenambachtseweg, IJsselmondse Randweg, Dierensteinweg en Verbindingsweg krijgen een dubbele kruising met verkeerslichten en extra opstelstroken. Ook komen er fietstunnels. Daarmee wordt de IJsselmondse Knoop een gebruiksvriendelijke en veilige entree van Nieuw Reijerwaard voor alle weggebruikers. 

De werkzaamheden duren naar schatting anderhalf jaar.

Eerst verleggen kabels en leidingen

De voorbereidende werkzaamheden aan de IJsselmondse Knoop zijn in mei 2021 gestart met het verleggen van ondergrondse kabels en leidingen. Zodra de laatste voorbereidingen voor het bovengrondse werk klaar zijn, starten we met de reconstructie. Deze begint bij de Verbindingsweg ter hoogte van de toegangsweg naar Van der Valk en Van Gelder groente en fruit en gaat daarna, tegen de klok in, verder via de IJsselmondse Randweg, afrit A15 en Verenambachtseweg.

Dubbele kruisingen

De IJsselmondse Knoop ondergaat een metamorfose. De aansluitingen Verenambachtseweg, IJsselmondse Randweg, Dierensteinweg en Verbindingsweg krijgen een dubbele kruising met verkeerslichten en extra opstelstroken. Ook komen er fietstunnels. Daarmee wordt de IJsselmondse Knoop een gebruiksvriendelijke en veilige entree van Nieuw Reijerwaard voor alle weggebruikers. Na de reconstructie is er op de IJsselmondse Knoop voor fietsers een vrije doorgang zonder gelijkvloerse kruisingen met gemotoriseerd wegverkeer, meer veiligheid voor alle weggebruikers en een betere bereikbaarheid van en snellere doorgang naar de bedrijventerreinen en de snelweg.

Flinke verkeerstoename

De reconstructie van de IJsselmondse Knoop is om een aantal redenen noodzakelijk. Bij de besluitvorming over de ontwikkeling van Nieuw Reijerwaard is ingeschat dat deze ontwikkeling, samen met de ontwikkeling op Dutch Fresh Port en Cornelisland, een flinke verkeerstoename van en naar het gebied zou betekenen. De bedrijvigheid groeit, waardoor meer groente en fruit de weg op gaat. Een logisch gevolg hiervan is dat steeds meer medewerkers van huis naar hun werk op het bedrijventerrein (en andersom) reizen. Ook leveren steeds meer leveranciers hun producten af.

Verbindingsweg

In 2019 is de Verbindingsweg op de toename van verkeer voorbereid met het verbreden en vernieuwen van deze weg. Nu is de IJsselmondse Knoop aan de beurt. De afspraak is dat deze reconstructie klaar moet zijn op het moment dat 40% van het uitgeefbare deel van bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard in gebruik is genomen.


Omleiding voor fietsers, bedrijven blijven bereikbaar

Tijdens de werkzaamheden  houdt de GRNR rekening met alle weggebruikers, omwonenden en bedrijven. Alle bedrijven op Dutch Fresh Port en Cornelisland blijven bereikbaar. Er is voorzien in een omleiding voor fietsers vanaf begin 2022.

Informatie over werkzaamheden op website en in nieuwsbrief 

Informatie over de werkzaamheden is te vinden op de website van de GRNR (www.nieuwreijerwaard.eu). Geïnteresseerden kunnen zich ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief van de GRNR door een mail te sturen naar info@nieuwreijerwaard.eu met als onderwerp ‘Nieuwsbrief ontvangen’ (of aanmelden via de website).

Of volg de GRNR via twitter (@GRNReijerwaard). 

Kijk mee naar een filmpje van de uiteindelijke inrichting van de IJsselmondse Knoop.