Lokaal

Regels tegen overlast deelscooters

In december behandelt de gemeenteraad een voorstel voor wijziging van de APV, de Algemene Plaatselijke Verordening. Met een nieuw bepaling wordt het mogelijk de overlast door hinderlijke geparkeerde deelscooters aan te pakken.

De zogenoemde deelmobiliteit is in opmars. Dat is mooi vanuit het oogpunt van duurzaamheid. Maar de deelscooters worden te vaak hinderlijk geparkeerd, en de exploitant haalt defecte deelscooters soms niet snel genoeg op. Dat geeft een rommelige aanblik van de buitenruimte.

Als de nieuwe APV door de gemeenteraad is vastgesteld, hebben exploitanten van deelvoertuigen voortaan een vergunning nodig voor hun activiteiten. Daarmee krijgt de gemeente meer grip op dit soort ontwikkelingen en kan zij effectiever optreden tegen ongewenste effecten, zoals hinderlijk parkeren. Omdat de gemeente een vergunning verleent, kan er effectiever opgetreden worden richting de exploitant. Via gebruikers is dat lastig, omdat zij voor de gemeente anoniem blijven.

De gemeenteraad behandelt het APV-voorstel op 15 december. De commissie Samen Leven praat erover op 1 december.