Lokaal

Gemeente: regie op duurzame deelmobiliteit

Binnenkort is het weer mogelijk deeltweewielers te gebruiken in Ridderkerk. De deeltweewielers moeten een aanvulling zijn op al bestaande reisopties.

Het college heeft twee vergunningen verleend voor maximaal vijf jaar. GO Sharing mag met deze vergunningen in Ridderkerk maximaal 40 deelfietsen en 25 deelscooters aanbieden in de openbare ruimte.

Eerder kon in Ridderkerk ook al gebruik gemaakt worden van deelscooters. Eind vorig jaar trokken de aanbieders hiervan zich tijdelijk terug. Het college heeft inmiddels een vergunningsplicht ingevoerd en wil maximaal 105 deeltweewielers in de openbare ruimte.

Vergunningsplicht

De vergunningsplicht is vastgelegd in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) en in andere beleidsregels. Daardoor kan het college nu beter optreden tegen ongewenste aanbieders en tegen hinder in de openbare ruimte.

Er is gekozen voor zowel deelfietsen als deelscooters. Om bewegen te stimuleren en vanuit duurzaamheidsoogpunt, mogen er meer deelfietsen dan deelscooters worden aangeboden in de openbare ruimte.

Wethouder Peter Meij: “Deeltweewielers kunnen van toegevoegde waarde zijn, als ze een aanvulling zijn op het bestaande vervoersnetwerk, zoals het OV. De komende jaren willen we als gemeente onze mobiliteit verder verduurzamen, met ook oog voor bewegen. Deeltweewielers zijn dan een waardevolle aanvulling, maar moeten zo min mogelijk hinder opleveren. Samen met GO Sharing kijken we op welke locaties we het aanbod zo goed als mogelijk kunnen laten aansluiten bij de vraag”.

Vergunning beschikbaar

Twee van de drie vergunningen zijn hiermee vergeven. Er is nog één vergunning beschikbaar voor veertig deelfietsen. Geïnteresseerde aanbieders kunnen, zolang deze vergunning beschikbaar is, een aanvraag indienen.