Reijerpark in Ridderkerk eerste waterparel

Het Reijerpark in Ridderkerk is de eerste lokale waterparel uit het project Watermonsters. “Ik wandel hier vaak met de hond,” vertelt burgeronderzoeker Anton Schaap. “Het ziet er altijd wel netjes uit, maar dat de waterkwaliteit zo goed zou zijn, had ik niet verwacht.” Uit onderzoek blijkt dat het water in het Reijerpark mooi helder is, er allerlei waterplanten groeien en er bijzondere waterinsecten voorkomen. 

Koesteren

Het idee voor de waterparels is afkomstig van de stichting Natuur & Milieu. Zij vragen met het project ‘Vang de watermonsters’ landelijk aandacht voor de waterkwaliteit in Nederland. Daarbij meten inwoners zelf hoe schoon het water in hun leefomgeving is. De resultaten van het burgeronderzoek zijn nu bekend. Veel sloten en singels scoren matig. Maar gelukkig zijn er ook plekken waar het wél goed gaat. Pareltjes die we moeten koesteren, zoals het Reijerpark!”

Waterplanten

Anton Schaap is een van de vrijwilligers die de zomer met zijn schepnet naar de waterkant trok. “In het Reijerpark is een steiger waar je gemakkelijk bij het water kan komen. Daar heb ik het onderzoek uitgevoerd.” Hoewel hij vlakbij woont en de plek dus al kende, werd hij positief verrast door wat hij aantrof. “Ik kon bijna de bodem zien. Ik wist niet dat het water zo helder was.” Ook de biodiversiteit was relatief nieuw voor hem. “Het riet en andere oeverplanten had ik natuurlijk al vaker gezien, maar er groeiden ook allerlei planten in het water.” In de omgeving zijn ook twee bijzondere libellensoorten zijn waargenomen: de gevlekte witsnuitlibel en de vuurlibel.

Resultaten citizen science

Het Reijerpark is een van 27 locaties in ons gebied waar inwoners deze zomer de waterkwaliteit hebben gemeten. Het merendeel van de onderzochte wateren scoort matig. Dat komt bijvoorbeeld doordat er weinig waterdiertjes zijn of doordat de chemische samenstelling van het water niet optimaal is. Gelukkig weerhoudt een matige score op het gebied van waterkwaliteit inwoners er niet van om van het water te genieten. De deelnemers in deze regio geven het door hen onderzochte water gemiddeld een 6,6. Dat is hoger dan het landelijke gemiddelde. 

Foto: REEM