Lokaal

Renovatie De Werf in avonduren

De ingang van winkelcentrum De Werf wordt gerenoveerd. De werkzaamheden worden in de avond uitgevoerd. Na overleg met omwonenden en winkeliers is daarvoor een ontheffing verleend.

Het werk geeft hinder voor zowel de winkeliers als de omwonenden. Winkeliers zijn erbij gebaat dat het werk zo snel mogelijk en in de avond wordt gedaan, omdat De Werf dan niet tijdelijk dicht hoeft. Omwonenden zullen geluidsoverlast ervaren.

De gemeente ging daarom vorige week dinsdag met alle partijen in gesprek om tot de beste oplossing te komen. Omwonenden bleken bereid te zijn mee te denken met de winkeliers en vastgoedeigenaar Segesta. Daarom heeft de gemeente besloten de ontheffing te verlenen.

De vloer, wanden en verlichting van de passage worden gerenoveerd. Vooral het verwijderen van het oude tegelwerk zal geluidsoverlast geven. Om de overlast tot het minimum te beperken, worden de werkzaamheden tegelijk met de verbouwing van Lidl uitgevoerd.

De werkzaamheden vinden deze en volgende week plaats. De werkzaamheden die geluidsoverlast geven, stoppen om 22.00 uur. Er wordt tot maximaal 22.30 uur gewerkt, met uitzondering van zaterdag 16 november. Dan wordt er tot uiterlijk 23.50 uur gewerkt.