Resultaten actie preventief fouilleren Ridderkerk

In de afgelopen 6 maanden is door de politie preventief gefouilleerd in de aangewezen veiligheidsrisico gebieden in Ridderkerk. Dit betrof:

  • wijk Bolnes
  • schoolgebied Gemini college
  • schoolgebied Farel college
  • Plein Oost
  • Vlietplein in Drievliet
  • wijk West
  • Winkelhart Ridderkerk

De periode van aanwijzing is op dit moment afgelopen. Aanleiding voor het aanwijzen van de risicogebieden was de sterke toename van het aantal ernstige geweldincidenten, waarbij messengebruik een prominente rol speelde. Dit fenomeen verspreidde zich in een razend tempo onder jongeren.

Omdat dit een groot gevaar oplevert voor de openbare orde en veiligheid en leidt tot verstoring van de rechtsorde ontstond hierdoor de dringende maatschappelijke behoefte om tegen het bezit en gebruik van steek-en vuurwapens op te treden.

Resultaten

Vanwege covid-19 zijn er kleinschalige acties gehouden. Er is met name in de avond en nacht gecontroleerd op verschillende plaatsen en overdag rondom middelbare scholen. In totaal zijn er 113 personen gefouilleerd, bij 4 personen zijn messen aangetroffen. In 8 gevallen werden er andere zaken aangetroffen zoals, wiet, een honkbalknuppel, een boksbeugel en een hamer. In de meeste gevallen is er niets aangetroffen.

Dit zijn de uitkomsten uit de gerichte acties van het preventief fouilleren. In werkelijkheid liggen de uitkomsten iets hoger, omdat er ook bijvangsten zijn geweest tijdens andere acties zoals verkeerscontroles. Deze zijn in de politiesystemen weggezet onder verkeerscontroles en niet onder preventief fouilleren.

Vanwege de geldende coronamaatregelen is er minder jeugd op straat en daardoor ook minder overlast van jongeren. Indien de politie het nodig acht is het mogelijk om in een later stadium opnieuw gebieden aan te wijzen.