Lokaal

Ridderkerk achter Schone Lucht Akkoord, toch geen handtekening

De gemeente Ridderkerk onderschrijft de doelstellingen van het Schone Lucht Akkoord, dat minister Van Veldhoven wil sluiten met gemeenten en provincies. Het akkoord bevat een pakket aan maatregelen om de lucht in Nederland schoner en gezonder te maken. Toch gaat Ridderkerk niet over tot ondertekening.

,,Dat lijkt tegenstrijdig, omdat Ridderkerk juist actief werkt aan verbetering van de luchtkwaliteit”, licht wethouder Marten Japenga toe. Veel van de maatregelen uit het Schone Lucht Akkoord overlappen met het bestaande beleid van Ridderkerk zoals het lokale Actieplan Lucht. Bovendien kan de gemeente zelfstandig een betere invulling geven aan de lokale uitdaging van de luchtkwaliteit.

DCMR meetstation Hogeweg langs A15

Luchtkwaliteit heeft veel aandacht in Nederland vanwege de impact op de gezondheid. Sinds 2011 neemt de gemeente al concrete maatregelen via het Actieplan Lucht. Volgens dat plan wil de gemeente Ridderkerk de gezondheidsrisico’s door luchtvervuiling minimaliseren. Hierbij gaat de gemeente verder dan de Europese richtlijnen. De strengere normering van de World Health Organization staan hierbij centraal.

De Ridderkerkse maatregelen concentreren zich onder andere op verkeer door het stimuleren van elektrische voertuigen en fietsverkeer. Daarnaast wordt het gebruik van walstroom voor schepen in de haven van Ridderkerk gestimuleerd. Daardoor vermindert de emissie van scheepsmotoren in de haven. Ook wordt de uitstoot van schadelijke stoffen door houtstook en vuurwerk beperkt. Ook meer bomen en ander groen zorgen voor een schonere lucht.

Foto: Bert Mellaart, Wessel Dekker