Lokaal

Ridderkerk betrokken in verkenning aanleg nieuwe hoogspanningsverbinding

Gemeente Ridderkerk en regiogemeenten zijn door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en netbeheerder TenneT geïnformeerd over de noodzaak van een nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Geertuidenberg en Krimpen aan den IJssel of Crayesteijn.

Deze nieuwe verbinding is nodig om een tekort op het hoogspanningsnetwerk te voorkomen en de energietransitie aan te kunnen. Het project bestaat uit een nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding tussen Geertuidenberg en Krimpen aan den IJssel of Crayesteijn.

Zoekgebied

In deze fase van het project is er enkel nog een zoekgebied bekend wat over het grondgebied van een groot aantal gemeenten gaat. Binnen dit zoekgebied wordt gekeken naar de mogelijkheden voor een tracé van de nieuwe hoogspanningsverbinding. Een relatief kleine strook in onze gemeente valt ook binnen dit zoekgebied. Op een later moment in het project wordt besloten waar het tracé komt en of het tracé wordt aangesloten op het hoogspanningsstation in Krimpen aan den IJssel of in Crayestein. Op dit moment wordt uitgebreid onderzoek gedaan naar de beste plek voor de nieuwe verbinding. In 2030 wil TenneT de nieuwe verbinding gerealiseerd hebben.

Gemeente Ridderkerk begrijpt de noodzaak van een nieuwe hoogspanningsverbinding, maar heeft ook haar zorgen geuit. Wethouder Kees van der Duijn Schouten: “We blijven aandacht vragen voor het feit dat het zoekgebied een aantal gebieden in Ridderkerk doorkruist met bijzondere waarden.”

Meer informatie

Meer informatie over het project is te vinden op de website van Rijksdienst voor Ondernemend of de website van TenneT.