Lokaal

Ridderkerk brandveiliger dankzij belevingshuis

Er was veel belangstelling voor het Brand bij je thuis-huis in Slikkerveer. Burgemeester Anny Attema nam er op de valreep nog een kijkje: na zaterdag 29 oktober 2022 is het huis gesloten.

Martin Verschoof, coördinator Veilig Leven van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, kijkt tevreden terug: “We waren drie dagen per week open en dan was er veel belangstelling. Er zijn 206 mensen geweest. In augustus was het rustig, waarschijnlijk vanwege de warmte. Verder was het een vrij stabiel aantal bezoekers”.

Het ‘Brand komt bij je thuis’-huis werd eind juli geopend. Op woensdagen, donderdagen en zaterdagen kon iedereen binnenlopen voor tips over het voorkomen van brand. In onze regio zijn de meest voorkomende oorzaken koken, defecte elektrische apparaten, stoken en roken. Maar ook kaarsen, open haarden en klussen in huis zorgen voor een groot aantal branden.
Het is belangrijk om te weten hoe je het risico op brand zo klein mogelijk maakt. Dit huis hielp daarbij. De tips die de wijkbrandweerman en zijn collega’s gaven, gingen onder meer over het omgaan met huishoudelijke apparaten, vluchtwegen, het nut van rookmelders en ventileren en het blussen van beginnende brandjes.

Het ‘Brand komt bij je thuis’-huis is een initiatief van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Wooncompas stelde de woning beschikbaar. Zaterdag kunt u van 12.00 tot 16.00 uur nog terecht aan Chopinstraat 11.

Op Rijnmondveilig.nl vindt u allerlei tips. U kunt ook contact opnemen met Martin Verschoof via 06-1008 0935.

Foto: Gemeente Ridderkerk