Ridderkerk gaat aan de slag met een Kerkenvisie

De gemeente Ridderkerk gaat de komende maanden met kerkeigenaren in gesprek over de toekomst van de kerkgebouwen in de gemeente. Het doel hiervan is om met elkaar een Kerkenvisie voor Ridderkerk op te stellen. De komende weken nodigt de gemeente kerkeigenaren uit om mee te doen. De gemeente start dan met verkennende gesprekken en hoopt eind van het jaar een Kerkenvisie te kunnen vaststellen.

Kerkgebouwen zijn niet weg te denken uit het straatbeeld. Ze vormen een vaak beeldbepalend onderdeel van het aangezicht van dorp of stad. Daarnaast hebben ze vaak een emotionele waarde, ook voor mensen die er geen gebruik (meer) van maken. Voor veel kerkeigenaren is het echter moeilijk om op termijn hun kerkgebouw aan te houden of te blijven onderhouden.

Kerken en andere religieuze gebouwen vormen met elkaar het religieus erfgoed van Nederland. Om dit in de toekomst te behouden, is het belangrijk dat eigenaren met elkaar een visie ontwikkelen over de toekomst van de kerkgebouwen. Dit gebeurt overal in Nederland en wordt gestimuleerd door de landelijk overheid. De gemeente heeft hiervoor een subsidie ontvangen. De gemeente is geen eigenaar van de kerkgebouwen, maar gaat met de kerkgemeenschappen samen aan de slag.

Toekomst

Bij het opstellen van de visie inventariseert de gemeente samen met de eigenaren de toekomstige ontwikkelingen bij de kerkgemeenten: groei of juist afname van kerkleden. Ook worden de behoeftes in beeld gebracht. Hoe zijn de kerkgemeenten bezig met het toekomstbestendig maken van de kerkgebouwen? Welke hulp en behoeften hebben zij daarbij? Is er kans op leegstand, verkoop op termijn of herbestemming? De Kerkenvisie die hieruit voortkomt is het resultaat van alle gesprekspartners samen.

Verkenning

Er worden tot aan de zomer verkennende gesprekken gepland. In het najaar hopen we nog een ‘live’ bijeenkomst te houden voor alle kerkeigenaren. En wordt de conceptversie van de Kerkenvi- sie voorgelegd aan de kerkeigenaren. De verwachting is dat de gemeente aan het einde van 2021 de Kerkenvisie kan vaststellen.

Kerkeigenaren die in contact willen komen over de Kerken­ visie, kunnen mailen via kerkenvisie@ridderkerk.nl. Ook inwoners, partners en erfgoedorganisaties die ideeën hebben kunnen bij ons terecht via dit e­mailadres.