Lokaal

Ridderkerk geen zeehaven meer

Ridderkerk is geen zeehaven meer. Dat heeft de gemeente besloten en aan het ministerie van Infrastructuur en Water- staat (ILT) meegedeeld. De reden is dat nog maar weinig zeeschepen Ridderkerk bezoeken.

Binnen Ridderkerk liggen een aantal terminals waar het mogelijk is zeeschepen te ontvangen. Hiervoor moet de gemeente voldoen aan de eisen die zijn gesteld in de Havenbeveiligingswet. De laatste jaren is het aantal zeeschepen dat Ridderkerk bezoekt aanzienlijk gedaald. Daarom heeft de gemeente bij het ministerie aangegeven dat Ridderkerk niet meer als zeehaven hoeft te worden aangemerkt.

Zeeschepen zijn nog wel welkom. Hier kunnen eenmalige ontheffingen voor worden verleend. Ook blijft Ridderkerk onder de Havenbeveiligingswet vallen, al zullen de eisen anders zijn dan voor een zeehaven.

Havenmeesters

De taken die behoren bij het uitvoeren van de Havenbeveiligingswet werden uitgevoerd door het Havenbedrijf Rotterdam, onder mandaat van de burgemeester en in samenwerking met de havenmeesters van Ridderkerk. Aangezien een groot aantal taken nu wegvalt is de overeenkomst met het Havenbedrijf per 1 januari 2021 beëindigd.

Als er zeeschepen of andere kleine zeegaande schepen Ridderkerk aandoen, zullen deze worden afgehandeld door de havenmeesters. Zij waren hiervoor, namens de burgemeester, al aangesteld als ‘Port Security Officier’.