Lokaal

Ridderkerk heeft intentie om project deelscooters Go Sharing te verlengen

De deelscooters van Go Sharing kunnen sinds afgelopen oktober2020 gebruikt worden in de gemeente Ridderkerk. Over de eerste drie maanden van 2021 is een evaluatie omtrent de deelscooters uitgevoerd, waarbij wordt ingegaan op het gebruik van de deelscooters, wie ze gebruiken, waar ze naar toe gebruikt worden, de meldingen en het vervolg. De uitkomsten worden hieronder uiteengezet.

Het gebruik

In de gemeente Ridderkerk staan 25 scooters die hoofdzakelijk voor kleine ritten worden gebruikt. De deelscooters worden in vergelijking met de gemeenten Barendrecht en Albrandswaard goed gebruikt, kijkend naar de ritten per scooter per dag.

De evaluatie gaat over de eerste drie maanden van dit jaar en de verwachting is dat het gebruik in het voorjaar en vooral in de zomer verder gaat toenemen. De scooters worden in de wintermaanden minder gebruikt en vooral in februari zag Go Sharing een dal in het gebruik wegens de periode met sneeuw en ijs. Daarnaast zullen de coronamaatregelen, met onder andere de avondklok, zijn weerslag gehad hebben op het gebruik.

Leeftijden

Jongeren in de categorie 19 -29 jaar gebruiken de deelscooters verreweg het meeste ten opzichte van andere leeftijdsgroepen. Zestig procent van het aantal ritten werd gemaakt door mensen uit deze groep. Dat jongeren hier gebruik van maken, was vooraf ook verwacht. De vraag is nog wel hoe deze gebruikers gereisd zouden hebben als de deelscooters niet in de gemeente beschikbaar zouden zijn en of ze dan überhaupt wel gereisd hadden. Go Sharing houdt zich ook met dat soort onderzoeken bezig, maar heeft daar voor de gemeente Ridderkerk nog geen cijfers van.

Locaties

De meeste scooters worden gebruikt voor korte ritten in de gemeente zelf, maar ook de verbindingen naar het treinstation Barendrecht, het treinstation Lombardijen en de wijken Beverwaard en Bolnes komen terug. Net als in de gemeenten Barendrecht en Albrandswaard, blijkt ook in Ridderkerk dat er meer ritten zijn op verbindingen waar het openbaar vervoer niet of minder aanwezig is.Meldingen

De meeste meldingen hebben betrekking op het foutief parkeren van de voertuigen. De scooters worden hinderlijk op de stoep geplaatst, op kruisingen of op andere locaties waar ze tot last zijn.In de eerste drie maanden heeft Go Sharing 20 meldingen ontvangen. Opvallend aan deze cijfers is dat er in de maand maart een toename te zien was. Gezien het betere weer in maart ten opzichte van februari verklaarbaar, maar de toename van het aantal meldingen is met het betere weer in aantocht en het meer gebruik van de scooters wel een aandachtspunt.

Ook is er bij het Klant Contact Centrum en bij de boa’s navraag gedaan over de deelscooters. Het Klant Contact Centrum kreeg in het begin verschillende meldingen binnen, maar momenteel ligt het gemiddelde op één klacht per maand. Ook bij de boa’s komen geen meldingen meer binnen. Directe meldingen worden gedaan bij Go Sharing zelf en bij vandalisme wordt de politie ingeschakeld.

Vervolg

Go Sharing is tevreden met de huidige cijfers en ziet nog veel potentieel. Ze zijn tevreden over het verzorgingsgebied dat ze nu bedienen, maar staan open voor verdere uitbreiding in de gemeente. De gemeente heeft de intentie om de overeenkomst, welke doorloopt tot 1 oktober te verlengen,met in inachtneming van de volgende punten: de gemeente overweegt niet om het aantal scooters uit te breiden en de gemeente gaat met Go Sharing in overleg om het aantal plekken waar de scooters mogen staan te beperken.