Lokaal

Ridderkerk heeft wijkbrandweerman

Delano van Berkel gaat als wijkbrandweerman voor Ridderkerk aan de slag. Hij werkt vanuit de brandweerkazerne op de hoek van de Mr. Troelstrastraat en de Jhr. van Karnebeekweg.

Op donderdag 7 april 2022 tekenden burgemeester Anny Attema en Arjen Littooij, directeur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR), daarvoor een dienstverleningsovereenkomst – voorlopig voor een jaar – tussen de gemeente Ridderkerk en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

Steeds meer regio’s stellen een wijkbrandweerman/vrouw aan. Het doel van een wijkbrandweerman is bewustwording via persoonlijk en laagdrempelig contact met inwoners en organisaties. De wijkbrandweerfunctionaris zorgt voor een verbindende rol binnen de wijk. Voor de inwoner met vragen over brandveiligheid is hij het aanspreekpunt.

Arjen Littooij: ,,Zoals de wijkagent de spil is in de politie-organisatie kan de wijkbrandweerman dat zijn bij de brandweer. De wijkbrandweerman helpt de inwoners om brand te voorkomen, door het geven van advies en tips, bijvoorbeeld op scholen, bij woningcorporaties of bij senioren. Mooi dat Ridderkerk hieraan meedoet.”

Burgemeester Anny Attema is ervan overtuigd dat het werk van de wijkbrandweerman vruchten gaat afwerpen. ,,Het succes van de wijkbrandweerman of -vrouw elders in de regio is opgevallen. Vandaar dat de gemeenteraad unaniem een motie heeft aangenomen om ook in Ridderkerk een wijkbrandweerman aan te stellen.”

Wijkbrandweerman Delano van Berkel in gesprek met burgemeester Anny Attema. Rechts VRR-directeur Arjen Littooij en directeur Brandweer bij de VRR Michiel van Kruijsbergen.


Wijkbrandweerman Delano van Berkel is bereikbaar via telefoon 06-25548107 of delano-vanberkel@vr-rr.nl.