Ridderkerk hoopt op provinciesteun voor cultuur

Culturele instellingen hebben het zwaar te verduren in deze coronacrisis. Landelijk bekende instellingen kunnen rekenen op steun vanuit het rijk. Maar veel kleine plaatselijke culturele instellingen en makers van kunst staan onder grote druk. Voorstellingen en lessen zijn niet mogelijk, inkomsten vallen weg.

Wethouder Marten Japenga (cultuur) hoopt met veel van zijn collega-wethouders dat de Provincie Zuid-Holland zich deze situatie meer wil aantrekken en met hulp over de brug komt. ,,Aan de ene kant vindt de provincie een goede culturele infrastructuur voor plaatsen als Ridderkerk belangrijk, maar voor oplossingen in deze crisis wijst de provincie wel heel snel naar andere overheden. Wij hebben zelf de middelen niet om alle knelpunten die door deze coronacrisis zijn ontstaan op te lossen.’’ De Ridderkerkse culturele instellingen en kunstenaars hebben dit en ook volgend jaar extra geld nodig, naast de reguliere subsidies, om overeind te blijven.

Wethouder Japenga nam op 16 juni deel aan een videoconferentie van een groot aantal cultuurwet- houders uit Zuid-Holland met de gedeputeerden Willy de Zoete en Floor Vermeulen. De opbrengst van dat overleg is in ieder geval dat de cultuurwethouders en de provincie in een gezamenlijke ‘brandbrief ’ aan cultuurminis- ter Van Engelshoven gevraagd hebben om ondersteuning van de plaatselijke en regionale cultuur. ,,Het zou mooi zijn als ook de provincie met een steunpakket over de brug komt’’, aldus de wethouder.

Foto boven: Harmonie Slikkerveer begon in 2018 met het project “De Blazersbende” om het muziek maken aan te moedigen bij kinderen. De kracht van de Blazersbende zit in de verbinding tussen de muziek(vereniging) en de schooljeugd. |Gemeente Ridderkerk