Ridderkerk krijgt een Wijkbrandweerfunctionaris

Met ingang van 1 april 2022 zal er gedurende één jaar een wijkbrandweerman actief zijn binnen Ridderkerk. Hij zal zich gaan inzetten om het (brand)veiligheidsbewustzijn binnen de Ridderkerkse samenleving te vergroten. De brandweerkazerne is zijn thuisbasis.

Werkzaamheden

In het kader van brandveiligheid zal de wijkbrandweerman onder andere (voorlichtings)activiteiten gaan organiseren in de wijk, woningchecks coördineren en spreekuren houden voor bewoners. Hierbij zal er specifieke aandacht zijn voor de kwetsbare doelgroepen binnen onze samenleving.

De wijkbrandweerman maakt gebruik van de brandweerploegen en krijgt hulp van andere gespecialiseerde brandweerdiensten zoals brandpreventie. Ook zal hij actief de samenwerking zoeken met partners als de gemeente, woningcoöperaties, wijkagenten, zorgaanbieders en overige relevante partners.

Zichtbaarheid

De wijkbrandweerman is de ambassadeur van de brandweer in de wijken en buurten en is duidelijk zichtbaar voor de inwoners. Dit doet hij door zich te verplaatsen op een signaalrode elektrische scooter. Ook zal hij bij zijn activiteiten gebruik maken van de pop-up bus. Daarnaast maakt hij actief gebruik van sociale media kanalen.