Lokaal

Ridderkerk krijgt truckparking langs A15 bij Nieuw Reijerwaard

Nederland krijgt dit jaar 62 miljoen euro subsidie van de Europese Commissie voor infrastructuurprojecten.

Zo komt er 11,4 miljoen euro voor de aanleg van overnachtingsplaatsen voor binnenvaartschepen langs de Waal en 6,5 miljoen euro voor beveiligde truckparkeerplaatsen. Om het spoorgoederenvervoer te verbeteren is er 8 miljoen euro aan Europees geld beschikbaar voor aanpassingen aan het spoor bij Amersfoort en 8,7 miljoen euro voor het Theemswegtracé in de Rotterdamse haven.

De subsidies komen uit het Europese programma voor het Trans-Europese Vervoersnetwerk (TEN-T). Dit programma heeft als doel om binnen de Europese Unie tot één grensoverschrijdend hoofdnetwerk voor het vervoer over land, water en door de lucht te komen. In totaal krijgen 11 projecten waar Nederlandse partijen bij betrokken zijn een subsidie van bij elkaar 82 miljoen euro. 62 miljoen hiervan gaat rechtstreeks naar weg-, spoor- en waterprojecten in Nederland. Vandaag gingen de Europese lidstaten akkoord met het voorgenomen besluit rondom de subsidieverdeling van de Europese Commissie. Subsidie kan met instemming van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Bij de Europese Commissie worden aangevraagd door overheden en bedrijven.

Truckparkings

Voor de aanleg van vijf beveiligde parkeerplaatsen voor vrachtwagens komt 6,5 miljoen euro beschikbaar. Met het geld worden 1600 parkeerplekken met voorzieningen voor chauffeurs aangelegd langs belangrijke snelwegen voor het goederenvervoer van en naar de Rotterdamse haven. De truckparkings komen langs de A15 bij Nieuw Reijerwaard in Ridderkerk, de A16 bij Moerdijk, de A67 bij Maasbree, de A76 bij Bocholtz en bij de haven van Vlissingen. In Ridderkerk komt ruimte voor parkeren van 150 vrachtwagens. De nieuwe plekken zijn uiterlijk in 2023 gereed.

De locatie van Nieuw Reijerwaard ligt langs de Europese hoofdwegen van de A15 en A16 van Rotterdam naar Antwerpen en het Ruhrgebied en verdere Europese achterland. Gezien de ligging langs dit netwerk en de toenemende vraag naar beveiligde parkings wordt deze truckparking vanuit Europa ondersteund. 

Truckparking op Nieuw Reijerwaard

In de opdracht van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR) voor de ontwikkeling van Nieuw Reijerwaard is het inrichten van een truckparking opgenomen. Op deze parking kunnen truckers, die te vroeg op hun bestemming aankomen, wachten tot ze hun lading kwijt kunnen. Daarnaast biedt de parking ruimte aan truckers om beveiligd te overnachten en te rusten. Volgens planning wordt in 2022 gestart met de aanleg van de truckparking. De truckparking wordt op zijn vroegst begin 2023 in gebruik genomen.

Dit najaar start de GRNR met het ontwerp en wordt de keuze gemaakt voor de exacte locatie in het gebied waar de parking gerealiseerd gaat worden. De parking wordt in elk geval op meer dan 300 meter afstand van de woningen aan de Rijksstraatweg gerealiseerd, zoals opgenomen in het inpassingsplan.