Lokaal

Ridderkerk neemt de ontwikkeling van windmolens over

De gemeente Ridderkerk neemt de regie over van de plannen van windmolens op bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard. Het college heeft de ontwikkeling van de windturbines naar zich toe getrokken.

Voor Nieuw Reijerwaard zijn al lange tijd drie windmolens voorzien. De omgevingsvergunningen hiervoor zijn in 2018 en 2020 verleend en zijn onherroepelijk. De windturbines zouden gebouwd worden door energiebedrijf Engie (nu Equans), maar deze partij besloot eind 2021 om de bouw niet door te zetten. De Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard, die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein, heeft geen andere exploitant gevonden.

Het opwekken van windenergie is belangrijk voor het energiesysteem op Nieuw Reijerwaard. De beoogde windturbines zijn ook belangrijk voor de duurzaamheidsambities van Ridderkerk. Het idee is om de opgewekte stroom en de financiële opbrengsten lokaal terug te laten vloeien. De gemeente onderzoekt nu op welke wijze met lokale partners kan worden samengewerkt. Voor een van de geplande windmolens was al een overeenkomst met de Ridderkerkse coöperatie De Groene Stroom.

Als blijkt dat het allemaal niet haalbaar is, wil het college de provincie verzoeken om de claim voor de drie windmolens te schrappen. De wens voor lagere windmolens is opgenomen in het coalitieakkoord: “Als alternatief voor de invulling van de provinciale opgave en mits ruimtelijke inpasbaar staan we open voor kleinere windmolens bij bedrijven indien deze geen overlast voor de omgeving veroorzaken.”

Door: BAR Lokale Media, deze week te lezen in De Combinatie.