Lokaal

Ridderkerk onderzoekt mogelijkheden opvang vluchtelingen uit Oekraïne

De gemeente Ridderkerk onderzoekt de mogelijkheden voor het creëren van opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne. Dat wordt gedaan in samenwerking met de maatschappelijke partners.

Dit vloeit voort uit het aanbod van de regio Rotterdam-Rijnmond om in eerste instantie 2000 vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. Hiermee helpen de gemeenten de Rijksoverheid om een korte periode van nijpend tekort aan opvangplekken te overbruggen. 

De gemeenten in de regio werken onder regie van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond aan een structuur voor een regionale, gecoördineerde opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Er wordt rekening gehouden met een grote toestroom.

Aanbod van particulieren en bedrijven 

Steeds meer mensen en bedrijven uit de regio Rotterdam-Rijnmond willen tijdelijke opvangplaatsen beschikbaar stellen. Voor het aanbieden van deze opvang door particulieren stelt de Veiligheidsregio aanstaande maandag een speciaal telefoonnummer in werking: 088-877 9003. Ook kan een formulier op de website Rijnmondveilig.nl worden ingevuld.  

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) inventariseert en analyseert als gevolg van de situatie in Oekraïne de mogelijke toekomstige gebeurtenissen, die invloed kunnen hebben op de veiligheid en continuïteit in onze regio. Hierbij valt te denken aan de effecten op het gebied van gas, cyber, haven en transport. De situatie is onvoorspelbaar en kan uiteraard elk moment wijzigen. De gemeenten en de VRR monitoren de situatie nauwgezet. 

Gaslevering

De mogelijkheid bestaat dat door de situatie tekorten ontstaan in de gaslevering. Los van de gevolgen voor de huishoudens wordt ook gekeken naar de gevolgen voor het havenindustrieel complex. Om die reden wordt een analyse gemaakt van de eventuele consequenties van verminderde aanvoer van gas. 

Cyberaanvallen

De Veiligheidsregio heeft de kans op cyberaanvallen onder ogen gezien. De effecten van zo’n aanval zijn divers en daardoor onvoorspelbaar. De Veiligheidsregio en haar crisispartners actualiseren op dit moment de plannen rondom uitval gas, elektra, telecom en ICT.

De Veiligheidsregio zal de gemeente tenminste wekelijks informeren over de ontwikkelingen. Het college van burgemeester en wethouders heeft de leden van de Ridderkerkse gemeenteraad vanmorgen geïnformeerd over de actuele situatie.