Ridderkerk Oost bloeit en bruist van de activiteiten

Het WijkIdeeTeam Ridderkerk Oost heeft het initiatief genomen om de “Dag Van Oost” te organiseren. Een dag waarin de wijk eens goed in het zonnetje wordt gezet met o.a. een braderie, muziek en sportactiviteiten. De huidige situatie rondom Covid is bekend. Het organiseren van een dergelijk groot evenement is op dit moment niet verstandig, maar wees gerust, de plannen zetten we in 2022 wel door.

Dit betekent niet dat er geen activiteiten worden georganiseerd. Van een aantal bewoners heeft het WijkIdeeTeam Ridderkerk Oost een budget aanvraag gekregen voor het organiseren van een Halloweenfeest. Uiteraard gaan zij hier budget voor vrijmaken. Ridderkerk Oost wordt spookie.

Net als vorig jaar wil het WijkIdeeTeam ook dit jaar de kerstbomenactie gaan organiseren.  Een kerstboom in de straat die je met elkaar kan versieren, samenhorigheid en gezelligheid ten top. De eerste contacten met de Bloemenjungle zijn er. Houd de media goed in de gaten zodat op tijd de straatboom kan worden besteld.  

Inmiddels krijgt het WijkIdeeTeam Ridderkerk Oost ook verschillende aanvragen voor een BBQ in de straat, natuurlijk wordt ook hier budget voor vrij gemaakt. Dergelijke evenementen zijn belangrijk en daar helpt het WijkIdeeTeam graag aan mee door dit te sponsoren. 

Het WijkIdeeTeam heeft ook een bijdragen geleverd aan het organiseren van het project ‘De Dwars & Co Show’. Een show voor de leerlingen van de basisscholen uit o.a. Ridderkerk Oost. De basisscholen vindt het WijkIdeeTeam belangrijk, de jeugd bepaald mede de toekomst van onze mooie wijk en daarom is er met alle scholen in de wijk goed contact. Zo heeft het WijkIdeeTeam de opschoon dag gesponsord met bidons en lekkere appels.

Wist u dat het WijkIdeeTeam mede verantwoordelijk is voor 100e nieuwe bewoners in de wijk? Neem eens een wandeling op het pad langs de sloot ter hoogte van de Marsmanstraat en de Oosterparkstraat, daar zijn tientallen nestkastjes geplaatst die allemaal bewoond zijn. De nieuwe “bewoners” hebben een belangrijke taak, zij voorkomen de opkomst van processierups en muggen. Zeg nou zelf, dat fleurt de wijk toch op…

Het WijkIdeeTeam Ridderkerk Oost heeft als motto: van de wijk, voor de wijk en door de wijk. Heeft u een idee voor een activiteit dat aansluit op het motto? Mail op: witridderkerkoost@gmail.com