Lokaal

‘Ridderkerk staat er financieel goed voor’

Het college bood vorige week de Programmabegroting voor 2020 en Meerjarenraming 2021-2023 aan de gemeenteraad aan. “Met gepaste trots”, vertelt wethouder Marco Oosterwijk (Financiën). “Het is een sluitende begroting. Ridderkerk staat er financieel goed voor.”

Toch kan het de komende jaren uitdagend worden. De meerjarenraming laat een positief saldo zien tot en met 2023. Maar er zijn nog onzekerheden, onder meer in het sociaal domein. De tekorten in de jeugdzorg zijn bijvoorbeeld groot. Ook wordt de bijdrage van de Rijksoverheid aan gemeenten naar alle waarschijnlijkheid kleiner.

Gemeenten, waaronder Ridderkerk, hebben het Rijk daarom opgeroepen de geldkraan niet verder dicht te draaien. Er zijn de laatste jaren veel taken bij de gemeente neergelegd, terwijl er ook minder geld beschikbaar kwam. “We gaan dus nog een warm halfjaar tegemoet, want we vinden het als college belangrijk dat jeugd goed kan opgroeien en inwoners goede zorg blijven krijgen. De komende tijd staat in het teken van het realiseren van plannen, het maen van keuzes en de financiële huishouding gezond houden.”

Duurzaam

Een groot thema in de begroting is het afvalbeleid. 2020 wordt een overgangsjaar. In 2021 gaan inwoners van Ridderkerk de effecten van het beleid merken. “We zijn met elkaar verantwoordelijk. Doen we dit niet, dan zal de afvalverwerking steeds duurder worden omdat landelijk de verbrandingskosten stijgen.”

Vanaf 1 juli 2020 moeten nieuwe schoolgebouwen voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen. Daarvoor is een hogere investering nodig. Bij de nieuwbouw van het Gemini College is hiermee in de begroting al rekening gehouden. Ook werkt de gemeente aan een energiestrategie en een warmtevisie.

Relatief goedkoop wonen

De onroerende zaakbelasting krijgt alleen een inflatiecorrectie van 1,4 procent. “Bovendien is het in Ridderkerk relatief goedkoop wonen, als je het vergelijkt met omliggende gemeenten. In Hendrik-Ido-Ambacht betalen inwoners bijvoorbeeld 810 euro aan woonlasten, in Zwijndrecht 869 euro. In Ridderkerk ligt het bedrag in 2019 op 685 euro.” Tegelijk wordt er geïnvesteerd in de buitenruimte en wordt Ridderkerk netter: het onderhoud wordt naar een hoger niveau gebracht.

Ambities

Een aantal ambities van het college is al gerealiseerd. “Zoals gratis openbaar vervoer voor AOW-gerechtigden, een nieuw afvalbeleid en de actualisatie van het Integraal Accommodatieplan Ridderkerk.” Dat plan gaat over de toekomst van gemeentelijke gebouwen. Dat betekent dat onder meer Sporthal Drievliet gerenoveerd wordt en dat OBS De Noord nieuwbouw met een gymzaal krijgt. Ook CBS De Wingerd krijgt een nieuw gebouw.

“Er zijn nog meer ambities die we willen beetpakken. We willen het collegeprogramma volledig realiseren. We gaan bijvoorbeeld de strategie voor woningbouw herzien met aandacht voor jongeren en zullen maatregelen nemen tegen geluid en fijnstof van snelwegen en de Rotterdamseweg.” 

Bron: Gemeente Ridderkerk