Lokaal

Ridderkerk start uitbetaling energietoeslag 2023

De gemeente Ridderkerk start vanaf eind oktober met de uitbetaling van de energietoeslag van 1.300 euro. De energietoeslag wordt eerst uitgekeerd aan Ridderkerkers waarvan de gemeente weet dat zij hiervoor in aanmerking komen, zoals mensen met een uitkering bij de gemeente.

Verantwoordelijk wethouder Edward Piena: “Op 3 oktober stemde de Eerste Kamer in met de wijziging van de Participatiewet. Enkele dagen later trad de wetswijziging in, waardoor we nu eindelijk kunnen starten met het automatisch uitbetalen van de energietoeslag. Hieronder vallen Ridderkerkers van wie we weten dat zij hiervoor in aanmerking komen, zoals mensen met een uitkering bij de gemeente.”

Energietoeslag aanvragen

Ridderkerkers die de energietoeslag niet automatisch ontvangen, kunnen deze binnenkort aanvragen op via de pagina Energietoeslag. Vanaf welke datum precies is nu nog niet bekend. Zodra dit kan, bericht de gemeente hierover actief op verschillende kanalen. Voor de aanvraag krijgen inwoners overigens voldoende tijd: ook in het eerste half jaar van 2024 kan de energietoeslag 2023 nog worden aangevraagd

Hulp

Als het niet lukt om digitaal aan te vragen, kan het aanvraagformulier worden gebruikt. Dit formulier kan worden opgevraagd bij het klantcontactcentrum van de gemeente (0180) 451 234. Wie hulp nodig heeft bij de aanvraag, kan hiervoor terecht bij de Formulierenbrigade van Facet Ridderkerk, bij de sociaal raadslieden of andere organisaties in de gemeente zoals de Kledingbank, de Voedselbank en Schuldhulpmaatjes.