Ridderkerk toegankelijk voor iedereen

Twee miljoen Nederlanders leven dagelijks met een beperking. Ze zijn bijvoorbeeld slechtziend, blind of doof, hebben psychische problemen of een lichamelijke of verstandelijke beperking.

Ook in Ridderkerk is er steeds meer, maar nog niet voldoende aandacht voor deze groep. Bijvoorbeeld bij ruimtelijke plannen wordt er onvoldoende bij stilgestaan of er wordt uit kostenoverwegingen minder aandacht aan besteed. Zo zijn er levensloopbestendige huizen gebouwd met een fikse drempel bij de entree en kun je in het vernieuwde deel van het centrum met je rolstoel niet meer naar de parkeergarage maar moet je buitenom. 

Dat is de reden dat PvdA Ridderkerk en CDA Ridderkerk maandag 20 december 2021 een motie hebben ingediend om bij elk collegevoorstel een zogenaamde ‘inclusiviteitstoets’ uit te voeren. Het doel van deze toets is om bij elk voorstel dat naar de gemeenteraad gaat als college, ambtenaren en gemeenteraad na te gaan of er kansen benut kunnen worden om de integrale toegankelijkheid te verbeteren voor Ridderkerkers met een beperking.

De meerderheid van de raad steunde gelukkig de motie. Alleen Partij 18PLUS stemde tegen.