Lokaal

Ridderkerk zet in op circulaire samenleving

Hergebruik van materiaal, repareren van onderdelen, tweedehands producten. Samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties gaat de gemeente aan de slag met het realiseren van een circulaire samenleving. Denk aan het hergebruiken van kostbare grondstoffen en het voorkomen van (rest)afval. De gemeentelijke organisatie gaat zelf aan de slag met het verkleinen van haar voetafdruk. De ambitie is om als samenleving in 2050 CO2 neutraal en daarnaast circulair en afvalloos te zijn. Ook gaat de gemeente aan de slag met voedselverspilling en het verduurzamen van voedingspatronen. De aanpak voor deze opgave staat beschreven in het Uitvoeringsprogramma: ‘Een circulaire samenleving, de route naar 2050’. Dit document is onlangs door het Ridderkerkse college van burgemeester en wethouders vastgesteld. 

Grote verandering is nodig

Earth Overshoot Day viel in 2021 op 29 juli. Dit is de dag dat de mens meer grondstoffen heeft verbruikt dan de aarde in datzelfde jaar kan vernieuwen. Alles wat na deze datum aan de aarde wordt onttrokken betekent uitputting van grondstoffen en onherstelbare schade aan de natuur. In Nederland viel Earth Overshoot Day zelfs al in april. Ons huidige economische systeem zorgt daarnaast voor veel afval en brengt een aanzienlijke CO2 uitstoot met zich mee. Deze uitstoot van CO2 draagt bij aan de opwarming van de aarde. 

Wethouder duurzaamheid Marten Japenga: “Het besef dat er een grote verandering nodig is om onze aarde leefbaar te houden wordt steeds duidelijker. De manier waarop we momenteel met onze aarde omgaan is immers niet houdbaar. We willen en moeten als mensheid het tij nu keren. Daarom zet de gemeente Ridderkerk zich in om een circulaire samenleving te worden, waarbij we deze transitie voor iedereen binnen de gemeente toegankelijk willen maken.”

Het verminderen van afval

We hebben ons ten doel gesteld om in 2050 volledig circulair te zijn en geen restafval meer te produceren. Aanvullend is het ons doel doel om in 2050 niet meer dan 10 kg aan voedsel op jaarbasis in de afvalbak te gooien per huishouden. Een bestaand initiatief in Nieuw Reijerwaard is de Groente- en Fruitbrigade die groente en fruit leveren aan de voedselbank. Zo wordt voedsel van ondernemingen tevens gered van de afvalbak. Daarnaast belanden elektrische apparaten, plastic en kleding na gebruik nu nog vaak als afval op de stort. Als gemeente stimuleren we op het hergebruik van producten en grondstoffen om afval te verminderen. 

Circulaire gemeente

De gemeente is ook kritisch op haar eigen CO2 voetafdruk. In 2016 is een eerste stap genomen door de ondertekening van het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Momenteel ontwikkelen we een duurzaam inkoopbeleid, waarvan de circulaire doelstellingen onderdeel zijn. In de toekomst zal bij de aanbesteding van bijvoorbeeld openbare werken als riolerings- of bouw- en renovatieprojecten steeds vaker hernieuwbare grondstoffen en energiebronnen worden ingezet. De gemeente zal aansprekende projecten een podium bieden en hiermee de expertise van het bedrijfsleven en haar inwoners als goed voorbeeld voor anderen onder de aandacht brengen. 

Inwoners die willen weten wat hun voetafdruk is en die op zoek zijn naar tips om hun eigen afdruk te verkleinen, kunnen kijken op: Verklein je voetafdruk | Onze toekomst is duurzaam