Lokaal

Ridderkerkers helpen mee aan toetsen rekenmethode luchtkwaliteit

De rekenmodellen die de DCMR Milieudienst Rijnmond gebruikt om de hoeveelheid stikstofdioxide in de lucht te berekenen, komen behoorlijk overeen met de resultaten van echte metingen.

Dat blijkt uit het project ‘Samen Meten’ van de Milieudienst, de provincie en de Rijnmondgemeenten. Meer dan tweehonderd inwoners van de Rijnmond, onder wie ook deelnemers uit Ridderkerk, hebben een jaar lang elke vier weken de hoeveelheid stikstofdioxide in de lucht gemeten met zogeheten Palmes-buisjes. Het project Samen Meten is opgezet om het vijftigjarig bestaan van het luchtmeetnet in de Rijnmond te vieren.

Uit de metingen blijkt dat de hoeveelheid stikstofdioxide in de lucht gemiddeld bij alle deelnemers in de Rijnmond onder de Nederlandse grenswaarde ligt. Vergeleken met de rest van Nederland is de hoeveelheid stikstofdioxide in de lucht in onze regio wel wat hoger.

De metingen zijn ook gebruikt om de rekenmethode van de DCMR te toetsen. Ze zijn vergeleken met modelberekeningen op basis van een beperkt aantal meetpunten van de DCMR. Voor de meeste locaties was het verschil tussen de metingen en de modelberekeningen klein. Het rekenmodel werkt dus best goed, ook in een industriegebied als de Rijnmond.

Het project ‘Samen Meten’ laat een kleine onderschatting zien van de cijfers ten noorden van de Nieuwe Waterweg. Voor de plekken waar het verschil tussen metingen en modelberekeningen wat groter was, wordt verder gezocht naar de precieze oorzaak.

Een rapportage, het webinar en andere informatie over het project is te vinden op: www.dcmr.nl/onderwerpen/zelf-meten


Pilot

In september 2020 zijn de eerste stappen gezet voor een nieuw project voor de verbetering van de Luchtkwaliteit in Ridderkerk. In het project “City of the Future” werd samen met de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, Start-up Incubator Yes!Delft en de Gemeente Wassenaar gezocht naar een innovatieve oplossing om de Luchtkwaliteit beter te kunnen meten en deze resultaten gemakkelijk toegankelijk te maken voor het grotere publiek. Naar verwachting zal in het eerste kwartaal van 2021 worden begonnen met de pilot van deze innovatie.

Op Ridderkerks grondgebied staan twee meetstations: aan de Hogeweg (vlakbij de A15 en A16) en in Rijsoord, nabij de Voorweg.

Meer informatie: www.luchtmeetnet.nl.