Ridderkerkers kunnen meepraten over visie op rivieroevers

Wonen, werken en recreatie. Dat zijn de drie belangrijke peilers die de gemeente voor ogen heeft bij het opnieuw inrichten van de rivieroevers aan de Nieuwe Maas en de Noord. Door middel van een online participatieplatform kunnen alle inwoners hierover hun ideeën kwijt of informatie vandaan halen.

Volgens wethouder Marco Oosterwijk zijn de oevers tientallen jaren heel belangrijk geweest. “Scheepswerven floreerden erdoor vroeger, maar wat er toen was, blijft niet altijd. Er is ook bepaalde bedrijvigheid verdwenen.” De panden die er nu staan worden geregeld gebruikt, alternatief gebruikt of niet gebruikt. “Nieuwe tijden vragen om een nieuwe blik en daar zijn we nu mee gestart. Hier zit echter geen gedachte achter vanuit de gemeente over hoe wij vinden dat we de ruimte moeten benutten.”

De gemeente heeft in een startnotitie bekrachtigd dat er een nieuwe visie ontwikkeld wordt over de oevers. “We gaan echt het gesprek aan met partijen, zoals vastgoedeigenaren en het wijkoverleg. Maar ook inwoners die er ideeën over hebben.” Mensen uit verschillende rollen praten mee op basis van juridische elementen. Zo wordt er ook gelet op hoe de provincie aankijkt tegen watergebonden bedrijvigheid. “Dit geheel levert een kader op waarbinnen initiatiefnemers en eigenaren hun plan kunnen indienen en tot ontwikkeling kunnen brengen.” De wethouder heeft al diverse ideeën naar voren zien komen. “Mensen die een kantoor in hun bezit hebben of een scheepswerf komen met het idee van woningen bijvoorbeeld.”

Integrale blik

Oosterwijk legt uit dat het niet mogelijk is om alle plannen goed te keuren. “Dat wordt een rommelpotje. We willen er echt een integrale blik op werpen.” Hij legt alvast uit dat aan de Crezéepolder en Huys ten Donck niets zal veranderen. “Maar het deel tussen de Riederwaard en de Schans, daar hebben we weinig beeld van. Nu is daar veel bedrijvigheid, maar kunnen er beter woningen komen of moeten we een betere bereikbaarheid hebben met het water? Daarover gaan we in gesprek en daar rolt dan een nieuwe visie uit.”

Binnen die visie kan een eigenaar zijn/haar eigen plan trekken. “Het schietbalterrein bijvoorbeeld. Dat is groots uitgerekt en er zit veel watergerelateerde bedrijvigheid. Als de eigenaar zegt dat hij er wat anders mee wil, ga je er dan zo in mee of eerst in een helikopter zitten met elkaar wat er strategisch mogelijk is?” 

Open gesprek

Hij erkent dat elk element even belangrijk is zowel  woningbouw, als watergebonden bedrijvigheid en recreatie. “Dat tweede is volgens de provincie schaars en daar moeten we zuinig op zijn. Tegelijkertijd hebben we een woningbouw opgave. En we hebben natuurlijk de Crezeépolder, maar ik heb ook mensen horen zeggen: ‘Kan er aan de andere kant van Ridderkerk niet ook zoiets komen?”. Andere pijlers die worden meegenomen zijn cultuurhistorie, klimaat en bereikbaarheid. 

De wethouder streeft naar een open gesprek. “We willen weten wat het ophaalt, waar de knelpunten zitten, welke vraagstukken en waar de ambities liggen. Die informatie halen we op en op basis daarvan, gecombineerd met de visie van de gemeente,  maken we een conceptvisie.” In het tweede kwartaal wordt deze besproken bij de gemeenteraad. “Partijen geven dan weer input. We leggen ook een bespreking voor bij de raadscommissie en naar aanleiding daarvan proberen we het tweede deel van het jaar de gebiedsvisie vast te stellen.” Oosterwijk vult de pijlers nog aan met ‘beleefbaarheid’. “De rivier is dynamisch en heel mooi. Dat zie je ook aan de hoeveelheid mensen die bij de Schans samenkomen.”


Besluitvorming

De nadruk zal liggen op de blik van water naar land. “De meeste Ridderkerkers zitten immers op het land, maar we houden ook in ons achterhoofd dat het vanaf het water ook mooi moet zijn.” Oosterwijk wil voorkomen dat het onsamenhangend wordt. “Een overlopend beeld van water en land. Dat esthetische is net zo belangrijk als het functionele element dat het mensen aantrekt.”

Wie ook zijn/haar stem wil laten horen hoeft geen tekening of berekening te maken. “Ik waardeer het juist als mensen het op gevoel doen. Sommige dingen zullen tegenstrijdig zijn, anderen juist aansluitend. Ik hoop verrast te worden.” Het geven van input kan de komende twee maanden nog. In maart en april wordt dan een conceptversie gemaakt. “Dit leggen we terug en mensen kunnen dan weer nieuwe input geven, maar van de zomer moeten we alles in handen hebben voor de visie. De besluitvorming van de gemeente is dan op basis van de definitieve gebiedsvisie”

Online platform

De visie beschrijft Oosterwijk als spelregels voor het dorp waaraan plannen moeten voldoen. De plannen hebben wel een houdbaarheidsdatum. “Over zoveel jaar is de wereld alweer zo veranderd  dat er een slag overheen moet worden gemaakt. Daarom moeten we kijken hoe de samenleving zich ontwikkelt en wat de vraagstukken voor nu en straks zijn. De samenleving staat immers niet stil en de gemeente ook niet.”

Informatie verkrijgen over de rivieroevers kan op ridderkerk.nl/rivieroevers. Je klikt op de participatie knop en komt zo op het platform. Hier kun je onder meer je mail achterlaten om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen. Ideeën geven kan ook op andere manieren dan de mail. 

Dit verhaal was te beluisteren bij het radioprogramma Prettig Weekend. Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Luister dan elke zaterdag naar Prettig Weekend van 10:00 tot 12:00 uur of luister naar de herhaling op de maandagavond van 19.00 tot 21.00 uur via RTV Ridderkerk. Terugluisteren is ook mogelijk via ‘Uitzending gemist’ in de app of op de site. 

Rivieroever bij Bolnes