Ridderkerkers staan op voor Ridderkerkers: Meldpunt Samen

De Corona-crisis heeft grote gevolgen voor het dagelijks leven, ook voor de inwoners van Ridderkerk. Het openbare leven ligt zo goed als stil, veel activiteiten gaan niet door en accommodaties zijn gesloten. De medewerkers van Facet Ridderkerk werken vanuit huis en benaderen hun, veelal kwetsbare, klanten telefonisch om na te gaan of het goed met ze gaat en of ze zich nog kunnen redden. Daar waar nodig wordt hulp ingezet bij het doen van boodschappen, de hond uitlaten of het (telefonisch) maken van een praatje.

“Onze medewerkers merken dat mensen zich meer eenzaam voelen nu ze de deur niet meer uit kunnen of dat mensen angstig worden door alles wat er om ons heen gebeurt. Sommigen hebben zelf klachten, anderen durven niet naar buiten omdat ze bang zijn besmet te worden. Daarom willen wij zoveel mogelijk mensen ondersteunen in deze lastige tijd. Dit geldt ook voor mensen die een vitaal beroep uitoefenen en daardoor hulp nodig hebben”, zegt Frank van der Jagt, directeur van Facet Ridderkerk. “Daarom hebben wij een meldpunt opgericht”.

Heeft u hulp nodig of kunt u hulp bieden?

Facet roept iedereen op die hulp nodig heeft of hulp kan bieden contact op te nemen met het Meldpunt ‘Samen’. Vraag en aanbod worden bij elkaar gebracht. Aanmelden kan online via  www.facetridderkerk.nl. Ook is het mogelijk om telefonisch aan te melden via 0180 – 432 350 of per e-mail via samen@facetridderkerk.nl

Er zijn allerlei manieren waarop u mensen in de omgeving kunt helpen. Denk bijvoorbeeld aan het doen van boodschappen, oppassen op kinderen, sociaal contact – telefonisch of digitaal – hebben met eenzame mensen, medicijnen ophalen, de hond uitlaten en het geven van bijlessen of helpen bij schoolwerk. 

“We zien nu al hartverwarmende acties van mensen die zich spontaan aanbieden om anderen te helpen. Dat doet goed en geeft een saamhorigheidsgevoel: We staan er samen voor en laten niemand vallen! Tegelijkertijd doen we een dringende oproep aan iedereen die zich inzet voor een ander: houd de richtlijnen van de Rijksoverheid aan, mijd fysieke sociale contacten, houd afstand en blijf thuis als u zelf ziekteverschijnselen krijgt.”

Samen kunnen we dit aan, in Ridderkerk helpen we elkaar.