Lokaal

Ridderkerks geld in 2020

Op donderdag 7 november 2019 vindt de jaarlijkse Begrotingsraad plaats van de gemeenteraad van Ridderkerk. Het traditionele ijkpunt om te zien welke plannen er zijn voor het komende jaar 2020 en waar het geld van de Ridderkerkers aan zal worden uitgegeven.

In zijn algemeenheid is wel duidelijk te zien in de meerjarenbegroting, dat het met het algemene reservepotje van de gemeente niet goed gaat. Dit zal in de komende jaren met ruim 10% flink slinken. Per 1 januari 2019 bedroeg dit nog € 53.892.600,-, maar voor 1 januari 2020 wordt verwacht dat dit terugloopt naar € 50.552.000,- en het jaar erop nemen de reserves weer met bijna 3 miljoen euro af. Uiteraard zal het voorstel tijdens de vergadering nog worden voorzien van de nodige moties en amendementen en zal pas ’s avonds laat duidelijk worden welke plannen doorgaan of in de zogenaamde koelkast belanden.

Agenda
De agenda voor de Begrotingsraad ziet er als volgt uit:
09.30 uur Opening en vaststellen agenda
09.35 – 10.25 uur 1e Termijn raad
10.25 –11.35 uur 1e Termijn college van B&W
11.35 – 11.45 uur College geeft reactie op moties en amendementen
11.45 – 14.00 uur PAUZE
14.00 – 16.20 uur 2e Termijn raad
16.25 – 18.00 uur 2e termijn college
18.00 – 21.00 uur PAUZE
21.00 – 21.30 uur Intrekken/wijzigen moties/amendementen
21.30 – 22.00 uur Stemverklaringen per amendement en motie en stemming
22.00 – 22.30 uur Eventuele schorsing
22.30 uur Stemming en vaststelling:
2e Tussenrapportage 2019
Vaststelling Programmabegroting 2020

Geïnteresseerden in deze raadsvergadering kunnen deze Begrotingsraad overigens ook vanaf 09.30 uur live meemaken door deze openbare beraadslagingen bij te wonen in de raadszaal van het gemeentehuis zelf. Ook kan men het live volgen via het camera-systeem van de gemeente op haar website, verspreid over de drie dagdelen:
09.30 uur = Ochtenddeel
14.00 uur = Middagdeel
21.00 uur = Avonddeel