Lokaal

Ridderkerkse bomen gecontroleerd op veiligheid

Dit jaar zijn de gemeentebomen weer gecontroleerd. Als boomeigenaar en -beheerder is de gemeente wettelijk verplicht periodiek te contoleren of de bomen in Ridderkerk nog veilig zijn.

Het merendeel blijkt veilig. Sommige bomen hebben wel een verhoogd risico. Daar moeten maatregelen worden genomen. Deze bomen worden gesnoeid. Er worden vooral grof, dood hout en overbelaste takken verwijderd.

Zieke bomen

Verschillende bomen moeten ge- rooid worden. Dit is spijtig, maar noodzakelijk. Vaak zijn dit zieke bomen die een gevaar vormen voor de woon- en leefomgeving. Dit risico kan en wil de gemeente niet lopen. De bomen staan verspreid door de hele gemeente. Zoals afgesproken in het groenbeleidsplan zullen de gerooide bomen worden gecompenseerd door herplant. Omdat er onder of boven de grond soms te weinig groeiruimte is, kan dit niet altijd op dezelfde locatie. Dan worden bomen aangeplant in de directe omgeving of elders in de gemeente.

Op de foto boven links een te vervangen linde langs de Tarbot.

Uitvoering

De werkzaamheden worden in het plantseizoen voor 1 maart uitgevoerd door een aannemer. Die voert ook reguliere snoeiwerkzaamheden uit. Er wordt een hoogwerker gebruikt. Daarom worden er soms tijdelijk straten afgezet.

Kijk voor meer informatie over het beheer van groen op ridderkerk.nl. Met vragen over de werkzaamheden kunt u terecht bij Klaas Lugies via telefoonnummer 14 0180.

Foto: Gemeente Ridderkerk