Lokaal

Rijkswaterstaat sluit carpoolplaats bij steunpunt in Ridderkerk

Rijkswaterstaat sluit vanaf 14 juli 2023 de carpoolplaats naast het steunpunt in Ridderkerk aan de Schaapherderweg 4. Het steunpunt is een eigen terrein van Rijkswaterstaat. Het terrein dat bestemd is voor gladheidsbestrijding is te krap bemeten voor opslag van de benodigde zoutvoorrraad, de zoutstrooiers en de sneeuwploegen om goed te manoeuvreren met het benodigde grote materieel (vrachtauto’s, zoutstrooiers en sneeuwploegen). Dit levert vertraging op bij het aan- en afrijden van vrachtauto’s en het aan- en afkoppelen van materieel. Ook zorgt dit geregeld voor verkeersgevaarlijke situaties, zowel voor de gebruikers van de carpoolplaats als de medewerkers van de aannemer en Rijkswaterstaat.

Onderzoek

Carpoolen is een van de alternatieven om de drukte op de snelwegen rond Rotterdam te beperken. Rijkswaterstaat heeft laten onderzoeken of het mogelijk is om de carpoolplaats deels te behouden. De onderzoekers concludeerden dat dit niet haalbaar was. Daarbij speelt ook mee dat de huidige zoutloods binnen enkele jaren wordt vervangen door een grotere zoutopslag waardoor de gladheidsbestrijding nog meer ruimte vraagt dan nu. Vanwege het huidige grote risico op vertraging en aanrijdingen en de verwachte uitbreiding is besloten om de carpoolplaats op te heffen. Dit gebeurt vóór de voorbereidingsperiode van de start van het nieuwe gladheidsseizoen in september/oktober.    

Communicatie gebruikers carpoolplaats

Rijkswaterstaat informeert vanaf 12 juni de regelmatige gebruikers van de carpoolplaats over de sluiting met een bord ter plekke en een flyeractie. Met bedrijven uit de omgeving die veel parkeren wordt direct contact gezocht.

Foto: Google Maps