Lokaal

Rijsoorddag gaat dit jaar niet door

Maandagavond 29 juli 2019 heeft het Rijsoords Evenementen Overleg (REO) een ingelast overleg gehouden inzake het voorgenomen evenement ‘De Rijsoorddag’ op 20 en 21 september aanstaande. De uitkomst van dit overleg is dat er is besloten De Rijsoorddag op 20 en 21 september niet door te laten gaan.

De redenen hiervoor zijn divers. In de eerste plaats wordt gevreesd dat de gewenste A-locatie, de ijsbaan, die vrijdag 19 juli opnieuw is ingezaaid niet gebruiksgeschikt is op 20 en 21 september aanstaande. In de tweede plaats zal door de wijziging van de B-locatie in het Waalbos het verstrekken van de APV door de gemeente Ridderkerk opnieuw vertraging oplopen.
De derde reden is dat de meeste bij het Rijsoords Evenementen Overleg (REO) aangesloten Verenigingen & Organisaties de tijd die nog rest tot 20/21 september te kort acht om de Rijsoorddag onder de aandacht te brengen in de media, terwijl het verkopen van nog ca. 40 marktkramen een wezenlijk onderdeel vormt van de al reeds overschreden kostenbegroting. Daarnaast heeft de organisatie te maken met deadlines en niet terug te ontvangen aanbetalingen vanaf 1 augustus.

Het komt erop neer dat de organisatie door verscherpte eisen van de gemeente, constructieve tekeningen en berekeningen van de feesttent moet overleggen. Dit dwingt hen om een tent te huren bij een andere verhuurder die fors duurder is waardoor het budget ernstig wordt overschreden. Bovendien heeft Staatsbosbeheer vorige week een streep gezet door een afgesproken locatie (grasveld achter de parkeerplaats) en de organisatie een andere locatie aangeboden die zij veel minder geschikt vinden en waarvoor zij opnieuw vergunning moeten aanvragen.

Als laatste vindt de organisatie, vanwege het feit dat de vergunning aanvraag veel tijd in beslag nam, de tijd tot de Rijsoorddag te kort om deze dag te promoten en om nog voldoende marktkramen te verhuren, waarvan de huurprijs ook nodig is om het budget rond te krijgen.