Lokaal

Rijsoordse bouwplannen Lagendijk in gemeenteraad

In de gemeenteraadsvergadering van donderdag 3 juni 2021 wordt het nieuwe bouwplan besproken voor 15 nieuwe woningen aan de Rijksstraatweg op de hoek met de Lagendijk. Al op 29 juni 2009 werd hiertoe een motie ingediend om te onderzoeken of woningbouw op dit stuk grond mogelijk was door CU, CDA, VVD, PvdA, GL-D66 en SGP. Destijds werd de motie unaniem aangenomen, maar toch heeft het een tijd geduurd voordat er nu een besluit kan worden genomen over dit plan.

Het vigerende bestemmingsplan Buitengebied maakt de gewenste ontwikkeling op deze locatie niet mogelijk. Een nieuw bestemmingsplan is daarom opgesteld om de ontwikkeling juridisch/ planologisch mogelijk te maken. Vanwege milieuaspecten heeft de planvorming vertraging opgelopen (zie ook argumenten). Het plan is daarop aangepast. De ontwikkelaar heeft één woning uit het plan gehaald om het plan mogelijk te maken.

Het plan is als voorontwerp ter inzage gelegd van 6 december 2018 tot en met 16 januari 2019. Op het voorontwerp zijn zes inspraakreacties ingediend. De inspraakreacties zijn samengevat en beantwoord. Op enkele punten is het plan aangepast.

Daarna is het plan als ontwerp ter inzage gelegd van 5 juni 2020 tot en met 16 juli 2020. Er zijn vier zienswijzen ingediend. De zienswijzen zijn beantwoord en samengevat in de nota Zienswijzen. Het plan is op enkele punten aangepast vanwege de ingediende zienswijzen. Twee van de zienswijzen zijn nadien ingetrokken omdat er overeenstemming is bereikt tussen de initiatiefnemer en het naburige glastuinbouwbedrijf.

Het nieuwbouwplan beoogt de bouw van 14 projectwoningen en 1 particuliere woning mogelijk te maken, zoals op de tekening is weergegeven. Ook komt er een speelplaats en een waterpartij. De woningen worden in het lint geplaatst. Het zijn, met uitzondering van de vrijstaande woning, grondgebonden woningen in het goedkopere segment. De richtprijs varieert van € 290.000 (rijtjeswoningen) tot € 450.000 (vrijstaande woning) vrij op naam. Naar deze type woningen voor gezinnen is vraag in Rijsoord. De verwachting is dat door de bouw van dit type woning er doorstroom op gang komt, waardoor er ook ruimte vrij komt voor starters.

De gemeenteraadsvergadering van 3 juni is live en achteraf bekijken via ridderkerk.nl/raadinbeeld.