Rit Wmo-vervoer eerder bestellen

Gebruikers van het Wmo-vervoer wordt vanaf september gevraagd om een rit tenminste 24 uur van tevoren te bestellen. Nu kan dat nog een uur van tevoren. De Vervoerscentrale BAR, die het Wmo-vervoer in Ridderkerk coördineert, heeft de verandering in een brief aan de klanten bekendgemaakt.

Door deze verandering kunnen de ritten van het Wmo-vervoer beter worden gepland. Hierdoor kan de capaciteit van de auto’s beter worden benut, en wordt het geld dat de gemeente in dit vervoer steekt beter besteed.

Het blijft mogelijk om in bijzondere gevallen kort van tevoren (minimaal een uur) een rit te bestellen. Bijvoorbeeld als iemand opeens naar een huisarts moet, of naar het ziekenhuis. Of als men plotseling moet reizen als er in de familie of kennissenkring sprake is van ziekte of overlijden. Bij het reserveren van zo’n ‘urgentierit’ wordt gevraagd te melden dat het om een urgentierit gaat, met opgave van de reden en waarom deze rit niet eerder (24 uur van tevoren) besteld kon worden.

Wat ook blijft zijn de prioriteitsritten. Deze ritten moeten altijd minimaal 24 uur van tevoren worden besteld. Maar met zo’n prioriteitsrit is er wel zekerheid dat u men tijd op de bestemming arriveert. Dat is belangrijk als de passagier naar een theatervoorstelling gaat, of een huwelijksvoltrekking, een religieuze bijeenkomst of een begrafenis. Of als de klant een aansluiting van het openbaar vervoer wil halen.

In het eerste kwartaal 2021 wordt de dienstverlening, waaronder ook deze wijziging, geëvalueerd. Daarnaast is er jaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek.

Kijk voor meer informatie over Wmo-vervoer op vervoerscentralebar.nl.