Lokaal

RoadPrinter ingezet bij Centrumplan fase 2A Ridderkerk

Nog voor de kerst 2018 zijn alle oude woningen tussen de Hovystraat, Talmastraat, Slotemaker de Bruinestraat en de Poesiatstraat gesloopt en is de locatie leeg. Het sloopafval werd afgevoerd en het puin van bakstenen en fundering werd gebruikt als fundering voor de bouwwegen en het parkeergebied van de nieuwbouw.

In maart 2019 is de nieuwbouw van dit deelplan gestart. In de Slotemaker de Bruinestraat wordt nieuwe bestrating aangelegd waarbij gebruik wordt gemaakt van de RoadPrinter.

De RoadPrinter is een machine waarmee je de hele straat met een breedte van 1 tot 6 meter in één keer perfect kunt (her)bestraten. De randafwerking wordt direct mee gelegd, dus geen knipwerk achteraf. Door de solide constructie is de RoadPrinter niet onderhoudsgevoelig. De RoadPrinter is elektrisch (geluidsarm) aangedreven. Door middel van het wegvolgsysteem wordt m.b.v. een sensor de trottoirband of streksteen exact gevolgd.

Foto: Mick Goeree