Lokaal

Royementsprocedure Los en Franzen (EvR) gestart

Op 20 mei 2019 is door de meerderheid van het bestuur van de Politieke Vereniging Echt voor Ridderkerk (EvR) een royementsprocedure gestart tegen de heren Ad Los en Laurens Franzen. Beide heren hebben gedurende de beroepstermijn niet gereageerd en daarmee is het royement per heden definitief geworden. Deze procedure was gestart omdat Ad Los en Laurens Franzen hun financiële verplichtingen aan de partij niet hebben voldaan. Het ging totaal om een bedrag van circa 15% van de partijkas.

Naar aanleiding van vragen van leden is tijdens de op 20 juni 2019 gehouden Algemene Ledenvergadering van EvR, de royementsprocedure toegelicht en voorgelegd aan de leden. Zij hebben de opgestarte procedure ondersteund.

De heer Wim van der Linden heeft per 13 juni 2019 zijn functie als voorzitter van EvR neergelegd. De leden van EvR hebben daarom aan Cora van Vliet gevraagd deze vacante functie te vervullen. Van Vliet heeft hiermee ingestemd om de partij van dienst te zijn. Zij heeft te kennen gegeven deze functie op ad interim basis te willen vervullen en uitdrukkelijk alleen met steun van de leden. Haar eerste taak is rust in de partij te brengen en EvR weer in goede banen te leiden richting de volgende verkiezingen. Ook zal zij zo snel mogelijk op zoek gaan naar een definitieve voorzitter.

Tevens hebben de EvR-leden uitdrukkelijk aangegeven dat Ad Los en Laurens Franzen de vereniging in welke hoedanigheid dan ook niet meer mogen vertegenwoordigen.

Het volgende punt in de vergadering was het opvullen van de vrijgekomen zetel in de fractie door de benoeming van Laurens Franzen als wethouder. Zij hebben EvR-lid Cora van Vliet verzocht om terug te keren in de raad, waarop raadslid Jim Kloos aangaf dan samen met haar verder te willen gaan, wat waarschijnlijk leidt tot een splitsing van de fractie.

De EVR-leden hebben ook uitdrukkelijk aangegeven dat er namens de partij een coalitieakkoord is ondertekend, welke zowel de vereniging, Cora van Vliet, als raadslid Jim Kloos blijven onderschrijven.

Cora van Vliet, Tissa van de Wege en Jim Kloos komen zaterdag 22 juni in het radioprogramma ‘Prettig Weekend’ praten over de laatste ontwikkelingen binnen Echt voor Ridderkerk. Te beluisteren vanaf 10.00 uur op Radio Ridderkerk.