Lokaal

Saldo Ridderkerkpas in 2021 te besteden

Het nog niet bestede saldo op de Ridderkerkpas kan ook in 2021 worden uitgegeven. Burgemeester en wethouders van Ridderkerk hebben dat besloten. Gewoonlijk vervalt het niet uitgegeven tegoed op de eerste dag van bet nieuwe Jaar.

Door de huidige lockdown en de daarmee gepaard gaande sluiting van veel winkels is het voor veel inwoners met een Ridderkerkpas niet mogelijk om het tegoed over 2020 geheel uit te geven. Met de Ridderkerkpas kunnen geen online aankopen worden gedaan, dus dat is ook geen oplossing.

Hel saldo van 2020 op de Ridderkerkpas voor de minima (regeling Meedoen) kan nog in het hele jaar 2021 worden besteed. Op 26 november 2020 heeft de gemeente de inwoners via een bericht in De Blauwkai opgeroepen om bun tegoeden voor het einde van het jaar op te maken. Deze oproep geldt nu dus niet meer.

Het saldo op de Ridderkerkpas voor de Ridderhelden 2020 kan tot en met 31 maart 2021 worden besteed.

Voor mantelzorgers met een Ridderkerkpas (mantelzorgplein) verandert er niets. Hel saldo op deze pas kon al tot en met 31 oktober 2021 worden gebruikt.