Samen aan de slag voor beter OV

Ridderkerk krijgt een R-netverbinding: een snelle busverbinding tussen Ridderkerk en Rotterdam. Deze snelle verbinding komt tussen de Vlietlaan (Sporthal Drievliet) en Zuidplein. De gemeente gaat hier samen met RET en Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) aan werken. R-net rijdt vaak en over snelle, doorgaande routes. Overstappen gaat makkelijk en snel op de knooppunten waar R-net samenkomt met andere vormen van vervoer.

Wethouder Peter Meij is heel blij met de komst van R-net naar Ridderkerk: “De nieuwe busverbinding zorgt voor een snelle, betrouwbare en frequente verbinding met Rotterdam. Je hoeft straks bijna nooit te wachten op de volgende bus, want die komt heel snel.”

Voordat de bussen kunnen gaan rijden, zorgt de gemeente voor de nodige aanpassingen aan de weg en nieuwe haltes. Daarin wordt zo’n 9,5 miljoen euro geïnvesteerd. MRDH heeft 7,4 miljoen euro gereserveerd. Ridderkerk investeert 2,1 miljoen euro.

De bestaande haltes blijven ge- handhaafd. De bussen stoppen straks in een haltekom en niet meer op de weg. Bij de haltes van R-net komen goede stallingsmogelijkheden voor fietsen. Eerst wordt de rotonde Populierenlaan-Goudenregenplantsoen aangepakt. Vervolgens wordt een jaar gemonitord of de aangepaste rotonde verkeersveilig is en de doorstroom bevorderd. Pas daarna worden de overige drie rotondes aangepakt. De werkzaamheden starten in 2022. Naar verwachting kan RET in 2026 de dienstregeling R-net starten.

De gemeente start in 2022 een participatieproces met belanghebbenden en belangstellenden over de maatregelen aan de infrastructuur.

Foto: Gemeente Ridderkerk