Lokaal

Samen bouwen aan een doorgaande leerlijn

PCPO en SKR bekrachtigden dinsdag 8 september 2020 hun jarenlange samenwerking met een overeenkomst voor het opzetten van Integrale Kindcentra. Wethouder Laurens Franzen (onderwijs) was bij de ondertekening.

Een goede samenwerking tussen kinderopvang en basisscholen is belangrijk om te zorgen dat kinderen van nul tot dertien jaar zich zo goed mogelijk ontwikkelen. Daarom investeren Stichting PCPO (Protestants Christelijk Primair Onderwijs) en Stichting Kinderopvang Ridderkerk in een doorgaande leerlijn in Integrale Kindcentra.

Ad Dogger (PCPO): “We hebben een jaar aan deze overeen- komst gewerkt. Het is een landelijke trend, die wij als organisaties van harte ondersteunen. De vraag kwam vanuit onze locaties en besturen. Onze taak als bestuurders is de samenwerking stimuleren en faciliteren. De kindcentra gaan nu de volgende stap vormgeven: de integratie van het management. Wat nodig is om één team te gaan vormen is bij elk kindcentrum maatwerk.’’

Maureen van Doorn (SKR): “Omdat niet alle locaties in de- zelfde fase zitten, maar ook om- dat elke wijk anders is. We willen dat elk kindcentrum de spil in de wijk wordt, dus we zoeken de samenwerking met partners als de Brede School, de bibliotheek en het Centrum voor Jeugd en Gezin.” De samenwerking past goed bij de ‘visie op de Integrale Kindcentra (IKC)’, die in juli werd vastgesteld. De gemeente gaat de samenwerking tussen alle betrokken partijen actief bevorderen. Wethouder Laurens Franzen: “Vanaf het begin heb ik mij sterk gemaakt voor die doorgaande leerlijn en het verwijderen van schotten tussen kinderopvang en onderwijs. Vandaar dat ik deze intentieovereenkomst zo fantastisch vind en zeer ondersteun.”

Foto: Gemeente Ridderkerk