Lokaal

Samen werken aan een mooier en veiliger Donkersloot

In Ridderkerk zijn de afgelopen tijd verschillende zogenoemde integrale bedrijvencontroles gehouden. Maandag 4 november werd zo’n controleactie gehouden op bedrijventerrein Donkersloot.

Deze controle werd uitgevoerd door de politie, de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW), het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV), de Belastingdienst en gemeentelijke handhaving. De controle op Donkersloot was erop gericht verloedering van het bedrijventerrein tegen te gaan.

Signalen hoog opnemen

Er werd onder meer gekeken naar het parkeergedrag, bijvoorbeeld het parkeren van de handelsvoorraadauto’s op de openbare weg – wat niet is toegestaan. Ook de herkomst van bedrijfsvoorraden werd bekeken en er werd op gelet of in bedrijven gestolen goederen en onderdelen aanwezig waren.

Gemeente en politie nemen signalen van verloedering, fout parkeren en onveiligheid hoog op. Mede ook door signalen van ondernemers werd Donkersloot deze keer onder de loep genomen.

Iedereen wordt gevraagd meldingen te (blijven) doen van verdachte situaties, personen of overlast. Het maken van meldingen helpt het bedrijventerrein veiliger en mooier te maken.

(Anoniem) melden

Ziet u verdachte personen of omstandigheden, meld dit dan bij de politie (wijkagent) of Meld Misdaad Anoniem (0800-7000). Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijke partij die de melding anoniem aanneemt. Deze melding komt uiteindelijk bij de politie terecht, die hiermee aan de slag gaat. Zo doet u iets aan de veiligheid in uw omgeving zonder daar zelf een gevoel van onveiligheid aan over te houden. Dankzij dit meldpunt worden jaarlijks, met uw hulp, in Nederland meer dan duizend zaken opgelost. Uw gegevens blijven anoniem.

Foto: Gemeente Ridderkerk