Samen werken aan een mooier Ridderkerk

De gemeente Ridderkerk is sinds begin september een nieuw team rijker: het W.B.E-team. Dat staat voor Wijken, Bedrijven en Evenementen. Het team zet zich in om het wonen, leven en ondernemen in Ridderkerk zo aangenaam mogelijk te maken. 

De W.B.E.-teamleden zijn de ‘oren en ogen’ van de gemeente. Zij staan in contact met de inwoners en ondernemers uit Ridderkerk en verbinden hen met elkaar en met de gemeentelijke organisatie. Ze bieden een luisterend oor, denken mee over praktische zaken en zorgen ervoor dat evenementen veilig verlopen. Daarnaast brengen ze inwoners en ondernemers onderling en met elkaar in contact. Het doel is altijd om mensen verder te helpen en waar nodig aan te moedigen. 

Samenwerken

Helemaal nieuw is het team niet. De meeste teamleden voeren al langer hun huidige rol uit. Toch is er bewust gekozen om nu iedereen samen te brengen in een team. Wethouder Marten Japenga (Leefbaarheid wijken): “Binnen het nieuwe team zijn de lijntjes tussen alle werknemers een stuk korter. Dat maakt het makkelijker schakelen.” Wethouder Henk van Os (Economie): “Het is fijn dat ze samen het W.B.E.-team vormen. We kunnen nu sneller hulp en ondersteuning bieden aan inwoners en ondernemers.” 

Functies 

Het team bestaat uit zeven mensen met ieder een eigen functie. Allereerst heb je de wijkregisseurs (José Gerritse, Jan Willem Steeman, Dennis Rietveld en Mieke Jochims). De wijkregisseurs zijn voor u als inwoner het aanspreekpunt binnen de gemeente. Loopt u ergens tegenaan, bijvoorbeeld in uw buurt? Of heeft u juist een goed idee dat u wilt delen? De wijkregisseurs helpen u graag verder. 

De tweede functie binnen het team zijn de bedrijfscontactfunctionarissen (Dennis Rietveld en Mieke Jochims). Simpelweg zijn zij het aanspreekpunt binnen de gemeente voor ondernemers en bedrijven in Ridderkerk. Ook hiervoor geldt: heeft u problemen of wilt u juist een mooi idee voorleggen? Vraag het aan de bedrijfscontactfunctionarissen.

Als derde heeft het team een medewerker (Edina Buljubasic) die zich bezighoudt met alle evenementen in Ridderkerk. Zij regelt alle praktische zaken en springt bij waar nodig. Daarnaast heeft team een veiligheidsregisseur (Willem Lems). Hij zet zich in voor de veiligheid binnen Ridderkerk, onder meer rondom evenementen. Als laatste is er de teamondersteuner (Carola Dalessi). Zij ondersteunt verschillende teamleden persoonlijk bij hun taken. 

Meer informatie?

Op ridderkerk.nl/wijken vindt u welke wijkregisseur voor uw wijk werkzaam is. Heeft u een algemene vraag of opmerking over het W.B.E.-team? Mail naar c.dalessi@ridderkerk.nl