Lokaal

Saneren bordenbestand Ridderkerk

In 2020 zijn alle borden (verkeers-, straatnaamborden en lokale bewegwijzering) in Ridderkerk geïnventariseerd door een gespecialiseerd bureau. Naast de locatie, het type bord, de staat van onderhoud, de kwaliteit van de reflectie en de leeftijd is er ook gekeken of het bord op de juiste plek staat.

Tevens is onderzocht of er borden ontbreken. Al deze gegevens zijn in het beheersysteem opgeslagen en vormen de basis voor het uitvoeringsplan.

Uniform beheer van bewegwijzering, verkeers- en straatnaamborden

Om de veiligheid op de weg te bevorderen is een rustiger straatbeeld nodig. Bovendien leidt dat tot kostenbesparing. De volgende uitgangspunten worden gehanteerd bij het plaatsen van borden: hoe minder hoe beter en hoe zorgvuldiger geplaatst, hoe veiliger.

Dit jaar worden in de hele gemeente alle overbodige verkeersborden en palen verwijderd.Het gaat daarbij om ongeveer 950 borden en 400 palen. In totaal staan er 6.000 verkeersborden in Ridderkerk. Door de sanering wordt dus ongeveer 15% van het verkeersborden bestand gesaneerd (het landelijk percentage ligt tussen de 10 en 20%). Nut en noodzaak van de te verwijderen verkeersborden is afgestemd met de verkeerskundigen .

De planning is om in het vierde kwartaal te starten met de wijkgerichte aanpak van het schoonmaken van de verkeers- en straatnaamborden. De wijkgerichte aanpak wordt in nauwe samenspraak met de wijkoverleggen gedaan

In 2022 zullen de nog ontbrekende verkeers- en straatnaamborden worden teruggeplaatst. De wijkgerichte aanpak van rechtzetten en updaten van de verkeersborden wordt in 2022 gestart. Een deel van deze werkzaamheden wordt door de buitendienst van de BAR-organisatie uitgevoerd. Als dit
onderdeel is uitgevoerd, dan is de basis van het bordenbestand op orde.

Bij de sanering worden de onnodige verkeersborden opgedeeld in drie categorieën

• Herbruikbare borden.
• Gaaf bord, te recyclen (nieuwe signface).
• Niet meer geschikt.

Opnieuw te gebruiken borden worden ingezet als in 2022 de nog ontbrekende borden worden geplaatst. Daarom heeft het ook de voorkeur om eerst de gehele sanering uit te voeren in plaats van wijk voor wijk aan te pakken. De duur van de gehele sanering in 2021 neemt – gemeentebreed – ongeveer 6 weken in beslag. Het vervolg, de wijkgerichte aanpak, neemt naar verwachting ongeveer 3 jaar in beslag.