Lokaal

Scheiden van afval loont

Op 1 januari 2022 verandert de manier waarop u betaalt voor uw afval.

U betaalt vanaf 2022 zowel een vast bedrag als een variabel deel. Het variabele deel is afhankelijk van hoe vaak u in 2022 PMD+restafval in de ondergrondse container weggooit of de minicontainer voor PMD+restafval (oranje deksel) aan de weg zet. PMD staat daarbij voor plastic, metaal (zoals blikjes) en drinkpakken.

Het vaste deel betaalt u aan het begin van 2022. Het variabele deel volgt begin 2023. Dan betaalt u ook het vaste deel van 2023. Dit is vergelijkbaar met de rekening van het waterbedrijf: u betaalt voor wat u verbruikt.

Hoe heb ik zelf invloed?

Met het variabele tarief worden de kosten voor afvalverwerking op een andere manier verdeeld. U kunt de hoogte van uw afvalstoffenheffing zelf beïnvloeden, door minder vaak restafval aan te bieden. Goed afval scheiden helpt daarbij. Zo kan meer afval opnieuw gebruikt worden en vermindert het de hoeveelheid restafval die de verbrandingsoven in gaat.

Vanaf 1 januari 2022 kunt u met uw DigiD op het klantenportaal van de gemeentelijke belastingdienst inloggen en zien hoe vaak uw pas op de containers voor PMD+restafval is geregistreerd, of hoe vaak uw minicontainer voor PMD+restafval is geleegd.

Waarom er een nieuw beleid komt, wat er precies gaat veranderen en wat de gemeente van u vraagt kunt u terugvinden op bar-afvalbeheer.nl/variabel-tarief.