Lokaal

Schuiven met bouwblokken voor ’t Ronde Sant

Het geplande appartementengebouw bij ‘t Ronde Sant in Ridderkerk-Het Zand wordt drie verdiepingen lager. Dat is dinsdagavond bekendgemaakt tijdens een informatieavond voor omwonenden. Ook in afstanden van de nieuwbouw ten opzichte van de bestaande bouw is geschoven. 

Het plan voor ‘t Ronde Sant moet het gelijknamige zorgcentrum helpen aan 120 zorgstudio’s ter vervanging van het huidige verpleeghuis. Daarnaast kent dit bouwplan van Wooncompas een complex voor zestig sociale huurappartementen. Het beoogde gebouw van tien woonlagen maakte veel bezwaren los van omwonenden en toekomstige bewoners van het plan Binnenrijk. Verzet kwam er daarnaast tegen het vier hoog bouwen voor ‘t Ronde Sant tegenover de Stevinstraat, waar het uitzicht nu op één bouwlaag is. Op de bezwaren is gereageerd met wijzigingen in de plannen.

Minder versteende binnenruimte

De nieuwe opzet voor ‘t Ronde Sant werd dinsdagavond toegelicht als “mogelijke verbeteringen” door architect Pierre Maas van Rothuizen Architecten.

Het tot zeven woonlagen teruggebrachte appartementengebouw komt 2½ meter verder te staan ten opzichte van de overburen van Binnenrijk. Aan de zijde van de Stevinstraat komen de gebouwen van ‘t Ronde Sant zes meter verder te staan. Het geheel wordt ook minder breed. Het ‘versteende’ binnenterrein krijgt een meer groene invulling. De oplossingen voor het parkeren worden nu aan de zijkanten gezocht. “Het is allemaal nu nog op stedenbouwkundig niveau. Over de architectuur moeten we nog verder praten met Aafje en Wooncompas” zegt de architect. Met een tekening van de bouwvlakken en vastgelegde bouwhoogtes kan de bestemmingsplanprocedure volgens schema verder. Streven is om het ontwerpbestemmingsplan nog dit jaar ter inzage te leggen. Na de zienswijzeprocedure kan de gemeenteraad het plan in mei 2024 vaststellen. Na de beroepstermijn hoopt men na de zomervakantie met de bouwvoorbereidingen te beginnen. Met de eerste fase voor ‘t Ronde Sant kan dan begin 2025 gestart worden.

Door: BAR Lokale Media, deze week te lezen in De Combinatie.