SchuldHulpMaatjes: herkennen taalproblemen belangrijk

In Ridderkerk kunnen mensen met problematische schulden hulp krijgen van SchuldHulpMaatjes. De helft heeft moeite met lezen en schrijven. Op een thema-avond leerden de maatjes hoe zij signalen kunnen herkennen en waarnaar zij in dat geval door kunnen verwijzen.

De avond op 8 maart was georganiseerd door de coördinator basisvaardigheden van de Bibliotheek AanZet, Arend Wesdijk, samen met SchuldHulpMaatje Ridderkerk en Stichting Lezen en Schrijven. Grip krijgen Martin Verhoeve van SchuldHulpMaatje Ridderkerk: “Voor ons was de training een eyeopener. Het is een eerste stap. Onze vrijwilligers weten nu beter hoe ze een gesprek aan kunnen gaan over taalproblemen. Met Arend zetten we aanvullende taalbegeleiding voor mensen met schulden in. Het doel is dat mensen in brede zin weer grip op hun financiën krijgen.”

Wethouder Cora van Vliet opende de avond en overhandigde twee nieuwe maatjes een landelijk certificaat. Daarmee sloten zij hun driedaagse training tot SchuldHulpMaatje af. Zij benadrukt dat het college het tegengaan van laaggeletterdheid en het bevorderen van taal- en digitale vaardigheden erg belangrijk vindt. “Het is goed dat verschillende organisaties samenwerken. Het aanpakken van taalproblemen helpt ook andere problemen tegengaan, zoals schulden en armoede.”

Gratis hulp Cursussen op het gebied van taalbevordering, leren rekenen en het omgaan met computers en internet zijn in Ridderkerk vrijwel altijd gratis.

Meer weten en aanmelden voor zo’n cursus kan in de bibliotheek zelf of stuur een e-mail naar taalpuntridderkerk@debibliotheekaanzet.nl. Meer informatie over SchuldHulpMaatje? www.shmridderkerk.nl.

Bron: Gemeente Ridderkerk