Lokaal

SGP bezorgd over verkeersveiligheid

De SGP Ridderkerk maakt zich zorgen over de verkeersveiligheid in Ridderkerk. Aanleiding hiervoor is een onderzoek dat de gemeente heeft laten doen naar locaties die door inwoners als onveilig worden beschouwd. “Bijna 700 Ridderkerkers namen deel aan dit onderzoek. Dat geeft aan hoezeer dit probleem leeft. De resultaten geven ook reden tot zorg. We vermoedden al dat er een flink aantal onveilige verkeerssituaties zou worden aangewezen, maar we zijn hier toch van geschrokken. Uit het rapport blijkt dat op veel van deze locaties de afgelopen jaren ook daadwerkelijk ongelukken zijn gebeurd. Wij hebben daarom het college gevraagd wat de oorzaak en ernst van deze ongelukken was, en of er locaties zijn waar nu direct aanpassingen nodig zijn”, laat SGP-raadslid Daan Kardol weten.

Kardol stelt vast dat meer dan de helft van de twintig meest aangewezen locaties zich bevindt op een route waar veel scholieren langskomen. Hij heeft het college daarom ook gevraagd om met scholen in gesprek te gaan om te kijken hoe de verkeersveiligheid kan worden verbeterd. Daarnaast vindt de SGP het opvallend dat de enquête alleen via internet kon worden ingevuld. “Daardoor lijken relatief weinig ouderen aan dit onderzoek meegedaan te hebben. Ook ouderen kunnen erg kwetsbaar zijn in het verkeer. Wij willen daarom weten waarom ouderen hier niet beter bij betrokken zijn”, aldus Kardol.